RNG-lezing 13 december

Uitnodiging tot het bijwonen van de 3e voordracht namens het Rotterdams Natuurkundig Genootschap:
Donderdag 13 december 2018 om 19.30 uur bij ons in de Leopoldzaal.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Spreker: Prof. Dr. Ron H.N. van Schaik (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam) Hoogleraar Farmacogenetica (Inter)Nationaal Expertise-centrum Farmacogenetica Afdeling Klinische Chemie, Erasmus MC Rotterdam.

Titel lezing: Farmacogenetica: heeft u uw DNA-paspoort al?

Uit de klinische praktijk weten we dat patiënten verschillend kunnen reageren op geneesmiddelen. Bijwerkingen op medicatie (verantwoordelijk voor 5-7% van alle ziekenhuis opnames) en ineffectiviteit (40-75% van de geneesmiddelen) compliceren een goede behandeling.
Er is een grote behoefte aan markers die kunnen voorspellen welke patiënt bijwerkingen krijgt en welke patiënt onvoldoende zal reageren op therapie.

Bijna 80% van alle geneesmiddelen wordt in de lever afgebroken door enzymen van het Cytochroom P450 (CYP) systeem. Dit is een groep enzymen, met als belangrijkste vertegenwoordigers het CYP3A4 (30-40% van alle geneesmiddelen worden hierdoor afgebroken), het CYP2D6 (20% van alle geneesmiddelen) en het CYP2C19 (16% van alle geneesmiddelen).
Bij het voorschrijven gaan we er van uit dat iedereen dezelfde CYP-activiteit in zijn/haar lever heeft. Dat blijkt echter niet het geval, en dit verschil blijkt grotendeels genetisch bepaald.

In Nederland zijn we al zover dat u met uw DNA-paspoort voor medicatie van het Erasmus MC bij elke apotheek in Nederland terecht kunt, en daar medicatie op basis van uw DNA-profiel kunt krijgen.

De vraag is dus: heeft u uw DNA-paspoort al?

Belangstellenden – leerlingen, ouders en medewerkers – zijn van harte welkom.

Recent Posts