RNG lezing “Van kanker, thermodynamica en wijn.”

Uitnodiging tot het bijwonen van de 6e voordracht namens het Rotterdams Natuurkundig Genootschap:
Dinsdag 19 maart 2019 om 19.30 uur bij ons in de Leopoldzaal.
Inloop vanaf 19.00 uur.

Spreker: Prof. Matthias Heinemann (Universiteit van Groningen).
Prof. Heinemann studeerde environmental engineering aan de Universiteit van Stuttgart. In 2003, promoveerde hij (summa cum laude) af in biochemical engineering aan de  RWTH Aachen Universiteit, waarna hij werkte als postdoc in het Bioprocess lab of ETH Zurich. In 2006 trad hij toe aan het Institute of Molecular Systems Biology van ETH Zurich als groepsleider. In 2010 kwam hij naar de Universiteit van Groningen als associate professor. Hij staat aan het hoofd van het interdisciplinair laboratorium.

Titel lezing: Van kanker, thermodynamica en wijn.
Onderzoekers zitten al tientallen jaren met de vraag waarom gistcellen ethanol produceren. Volgens Prof. Heinemann is de oplossing mogelijk dat gistcellen de productie van ethanol gebruiken als uitlaatklep voor een overmaat aan energie.

Cellen gebruiken voedingsstoffen zoals glucose om nieuwe cellen te maken. Soms wordt een deel van de voedingstoffen echter verspild. Een gistcel waarmee bier gemaakt wordt, breekt bijvoorbeeld glucose af naar ethanol in plaats van kooldioxide. Deze omzetting van een koolstofmolecuul met zes koolstofatomen naar een koolstofmolecuul met twee koolstofatomen in plaats van kooldioxide betekent dat een deel van de energie die in glucose zit, niet wordt gebruikt.
Dit gedrag komt ook voor in andere cellen zoals kankercellen. Deze snelgroeiende cellen scheiden net als veel bacteriën lactaat af, ook een vorm van energieverspilling. Is hier een vergelijkbare oorzaak voor?

Prof. Heinemann zal vertellen over zijn onderzoek naar het metabolisme van de cel, de chemische reactieketen die verantwoordelijk is voor de bouwstenen van nieuwe cellen, door toepassing van de thermodynamica in E. coli en bepaalde gistcellen.

De ontdekking waardoor cellen de overmaat aan energie verspillen, brengt een opmerking van Erwin Schrödinger’s boek ‘What is Life’ in gedachte: de essentie van metabolisme is dat het organisme er in slaagt om zichzelf te ontdoen van het teveel aan entropie die wordt geproduceerd als het leeft.

Belangstellenden – leerlingen, ouders en medewerkers – zijn van harte welkom.

Recent Posts