Ouderavond stress, veerkracht en welbevinden

Op 27 november bezochten ruim 200 ouders de thema-avond Stress bij jongeren: hoe versterk je hun veerkracht?. Deze avond werd georganiseerd door de ouderraad in samenwerking met Dr. Rinka van Zundert. In haar lezing ging Rinka in op stress onder jongeren; wat veroorzaakt stress en hoe ga je daar mee om? Ze benoemde het belang van het versterken van welbevinden in het onderwijs. De aanwezige ouders werden verblijd met een inspirerende afwisseling tussen wetenschap en praktijk, waarbij ze naar huis gingen met een paar concrete tools om minder stress en meer plezier, rust en veerkracht te creëren – bij jezelf en bij je kind. De gebruikte PowerPoint presentatie is hier terug te vinden. In deze presentatie staan ook (lees)tips.

Recent Posts