EEYP

Donderdag 13 februari vertrok een delegatie van vijfde- en zesdeklassers onder de bezielende leiding van mw. Vaessen en dhr. Hulst naar Hamburg voor het Erasmian European Youth Parliament (EEYP).

Het EEYP is in 2008 ontstaan op initiatief van docenten van onze school en vindt steeds plaats in een Europese stad. De afgelopen jaren zijn er EEYP’s geweest in verschillende steden: meerdere malen in Rotterdam, Turijn, Antwerpen, Braga, Praag, Hamburg, Davos, Girona en Ptitesti.

Gedurende dit EEYP diepen de leerlingen als ‘delegate’ of ‘chair’, samen met leerlingen uit andere landen een Europees politiek/maatschappelijk probleem uit. De deelnemers werken in groepen, de ‘commissies’, en zij spreken tijdens de ‘Meet the Boss’-sessie met directeuren van bedrijven en andere hoogwaardigheidsbekleders over hun ideeën. Op de op een na laatste dag (17 februari) presenteren en verdedigen zij hun resoluties tijdens het Algemene Debat (General Assembly).

Of het nu gaat om het leggen van (internationale) contacten, om het debatteren en converseren in het Engels of het teamwork: het EEYP is voor de deelnemers altijd een verrijkende en uitdagende activiteit.

Recent Posts