Maatregelen corona en voortgang onderwijs

Het zijn bijzondere tijden en dat betekent dat bijzondere maatregelen nodig zijn. Graag informeren we jullie over de wijze waarop wij jullie onderwijsproces zoveel mogelijk willen voortzetten in de vorm van onderwijs op afstand. Lees dit bericht dus goed door. De geschetste aanpak geldt tot nader order want het is niet uitgesloten dat de overheid nadere maatregelen afkondigt of dat voortschrijdend inzicht tot aanpassingen leidt. Houd ook de website (www.erasmiaans.nl/corona) in de gaten voor antwoorden op veel gestelde vragen en updates. 

Heel belangrijk: 

Magister vormt de spil in communicatie tussen docenten en leerlingen. Dus kijk van maandag t/m vrijdag regelmatig in Magister of er nieuwe berichten zijn. 

Organisatie onderwijs  

 1. Het schoolgebouw is tot en met 6 april niet toegankelijk voor leerlingen en ouders. 
 2. In de ELO van Magister wordt voor elk vak een planner geplaatst (voor een week of langer).  
 3. Het gewone rooster vormt de basis voor het lesprogrammaElke docent vult per les het (t)huiswerk in op Magister. Daarnaast worden (links naar) instructiefilmpjes, documenten enz. op Magister geplaatst. 
 4. Er zullen ook opdrachten komen voor de minder cognitieve vakken zoals tekenen, drama, muziek en l.o. 
 5. Magister zal mogelijk af en toe capaciteitsproblemen kennen en daardoor wat trager werken. Houd hier rekening mee. 
 6. Je hoeft thuis natuurlijk niet volgens het schoolrooster te werken, maar het is wel de bedoeling dat je een eigen planning/rooster opstelt wanneer je aan welk vak gaat werken. Dat geeft structuur en voorkomt dat je onvoldoende tijd aan het schoolwerk besteedt. 
 7. Aan de ouders vragen wij om wekelijks met je te bespreken of het je lukt om je weektaken af te krijgen. Mocht je hulp nodig hebben bij het maken van een planning, neem dan contact op met medeleerlingen of de mentor. 
 8. Als je vragen hebt over de opdrachten of de lesstof kun je via berichten in Magister communiceren met de docent. Docenten is gevraagd om zo snel mogelijk te reageren, maar soms kan het even duren als een docent op een bepaalde dag niet werkzaam is. Mocht een docent niet binnen twee werkdagen reageren, neem dan via mail contact op met je jaarleider. 
 9. Elke docent zal aangeven op welke wijze je wekelijks terug moet koppelen zodat de docent de voortgang van het onderwijsproces kan volgen. Dit kan ook in de vorm van diagnostische toetsen. Kijk hiervoor elke dag in het tabblad “opdrachten” dat je kunt vinden in het menu van Magister. 
 10. We maken (nog) geen gebruik van live, visuele, digitale sessies met lesgroepen (bijv. via Teams, Zoom, Skype). 

 Andere schoolactiviteiten 

 1. Alle reizen in de periode tot de meivakantie komen te vervallen, dus helaas ook de skireis van leerjaar 2, Heino in leerjaar 1 en Trier in leerjaar 3.  
 2. De financiële afhandeling van de verschillende reizen volgt na de meivakantie. Het lijkt erop dat we in veel gevallen geld terugkrijgen. Via de website (www.erasmiaans.nl/corona) houden we u op de hoogte. 
 3. Ook alle activiteiten worden uitgesteld of komen te vervallen. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan snuffelstages, maatschappelijke stage, excursie aardrijkskunde leerjaar 5, EEP en de bondsverkiezingen. 
 4. Alle verrijkers/honoursleerlingen die deze weken tijd over hebben, mogen thuis doorwerken aan hun project. De prioriteit ligt echter op het huiswerk en leerwerk voor de reguliere vakken. Voor ondersteuning kun je terecht bij de begeleiders van de projecten. 

Zodra bekend is wanneer de school weer open gaat, informeren we jullie hier tijdig over. Dan bepalen we of en wanneer gemiste toetsen ingehaald kunnen worden, welke planning er komt voor de herkansingen enz. Voordat het zover is, verwachten we in de komende weken regelmatig berichten met jullie te delen. Onderstaand nog een aantal specifieke mededelingen per leerjaar. 

Leerjaar 1: 

Zoals het er nu uit ziet gaan alle extra activiteiten niet door, we gaan deze tijd straks gebruiken om alle gemiste lessen in te halen. 

Leerjaar 2: 

De excursie op 20 april naar Xanten komt te vervallen. Ook kan het maatschappelijke stageproject op 21 en 22 april niet door gaan. Als de school tegen die tijd weer open is voor leerlingen, zullen deze dagen gebruikt worden om de gemiste lessen en toetsen in te halen.  

Door de sluiting van het skigebied Melchsee-Frutt door de wettelijk opgelegde bepalingen in Zwitserland, kan de skireis niet door gaan. Skiland kan geen alternatief bieden, omdat vrijwel alle skigebieden gesloten zijn uit voorzorg ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus. 

Leerjaar 3: 

Jullie moeten voor 19 maart de definitieve profielkeuze in Qompas afronden. Als je vragen hebt, zal je mentor je verder willen helpen. Na 19 maart zullen de mentoren en de decanen de profielkeuzes nader bekijken en eventueel contact zoeken als daartoe aanleiding zou zijn.   

Leerjaar 4: 

Helaas is plannen van inhaal toetsen op dit moment erg lastig. Zorg ervoor dat je regelmatig aan het werk blijft met alle stof, ook van toetsen die je nog moet inhalen. Zodra de school weer open kan, maken we een inhaalschema. Help en motiveer elkaar zoveel mogelijk via social media. Het is ontzettend jammer dat wij de RGB verkiezingen en het EEP gaan missen in april, maar focus je vooral op alles dat wel doorgaat in de samenleving, denk aan anderen en wees creatief!  

Leerjaar 5:
De veldexcursie AK komt helaas te vervallen en ook de aprilweek met diverse activiteiten vervalt voor jullie. De toetsweek is nog niet helemaal af en zo gauw we weten waar we aan toe zijn, komt er bericht over hoe we die weer oppakken. Donderdag 19 maart zou de start zijn van het profielwerkstuk. Uiteraard gaat dit ook niet door, maar het is wel belangrijk dat we daar niet al te lang mee wachten. We werken aan een andere invulling ervan en informeren jullie via Magister.   

Leerjaar 6: 

Binnen de school nemen jullie denk ik op dit moment wel de meest bijzondere plek in. In andere jaren kunnen we nog veel comprimeren en samenvoegen, bij jullie ligt dat anders. Op dit moment kunnen we niet voorspellen hoe alles gaat lopen, maar houd er rekening mee dat als we elkaar weer mogen treffen er geen tijd is om ‘er langzaam weer in te komen’Gebruik je tijd verstandig, help elkaar virtueel met studeren, zorg voor beweging (de sectie LO geeft elke dag tips en challenges via lo.erasmiaans op Insta) en ontspan ook tussendoor. We are in this together! 

We wensen jullie heel veel succes met deze nieuwe manier van leren 

Recent Posts