Mondelingen leerjaar 6

De schoolexamens mogen doorgaan en dus ook de mondelingen. De minister heeft aangegeven dat we flexibel kunnen zijn en dit ook telefonisch mogen doen, telefonisch mogen we ook flexibel interpreteren.

Daarom hebben we voor de volgende aanpak gekozen:

Voor de mondelingen bij de moderne vreemde talen die nog afgenomen moeten worden, vragen we jullie, voor zover dat nog niet gebeurd is, contact op te nemen met je vakdocent. Die bepaalt op welke wijze (opgenomen presentatie, Skype, WhatsApp, telefoon, Zoom of een andere tool) het mondeling wordt afgenomen.

Voor Nederlands geldt hetzelfde als voor de moderne vreemde talen wat betreft het tweede deel van het mondeling. Het eerste deel, de presentatie, moet sowieso opgenomen worden en worden gestuurd naar de vakdocent bij wie het mondeling wordt afgenomen.

Instructie:

Aangezien de mondelingen in duo’s of groepen gaat, vragen we per groepje telkens 1 iemand verantwoordelijk te maken voor de communicatie met de docent en de overige leden van je groepje in de cc zetten. Zo verloopt de communicatie hopelijk eenduidig en soepel.

Het is aan de docent om te bepalen welke tool wordt gebruikt. Jullie zijn waarschijnlijk vaardiger in deze middelen dan wij en de docent moet het afnemen met verschillende groepen.

Afstandsonderwijs vraagt ontzettend veel van iedereen. Als er een moment is afgesproken zorg je ervoor dat je 10 minuten daarvoor al klaar zit.

Deadlines:

Uiterlijk maandag 23 maart 12.00 uur heeft iemand namens jullie groepje contact opgenomen met de betreffende docent.

Uiterlijk woensdag 25 maart 16.00 uur zijn alle presentaties voor het mondeling Nederlands verstuurd aan de docent Nederlands bij wie je mondeling doet.

De docent bepaalt de datum voor het mondeling. Sommige docenten moeten nog 20 koppels spreken en dat betekent dat betekent dat zij beter in kunnen schatten dan een enkel koppel wat haalbaar is.

BELANGRIJK:

Er zijn koppels die hun mondeling gemist hebben om een geldige reden of omdat ze meenden dat ze het zelf via de docent uit konden stellen. Iedereen die het mondeling nog moet doen, zorgt er nu voor dat ze zich aan de bovenstaande instructie houden.

Veel succes met de laatste loodjes!

Recent Posts