Update thuisonderwijs

We zagen het al een beetje aankomen: eergisteren heeft het kabinet de coronamaatregelen verlengd. Ook de scholen blijven langer dicht, namelijk tot en met de meivakantie. Dit is natuurlijk erg jammer, in de eerste plaats voor de leerlingen en voor de leraren. Het liefst hadden we na 6 april de draad weer opgepakt op school, maar we snappen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in het belang van ieders gezondheid. En die staat natuurlijk voorop.

Daarom zetten we er samen de schouders onder en gaan we er het beste van maken. De afgelopen weken hebben de leerlingen en docenten al laten zien hoe flexibel en veerkrachtig zij zijn. Het onderwijs op afstand is even wennen, maar het verloopt inmiddels goed. Er is regelmatig contact tussen school en thuis, en de meeste leerlingen zijn goed bezig met het thuiswerk. De komende weken zullen we dit onderwijs op afstand blijven invullen en steeds verder verbeteren. Zo willen we u en de kinderen zo goed mogelijk ondersteunen om ook in deze periode te blijven leren en ontwikkelen. Binnenkort ontvangen alle leerlingen het verzoek om een vragenlijst in te vullen zodat we nog beter zicht hebben op de dingen die goed of minder goed verlopen.

Inmiddels bereiken ons steeds meer vragen over zaken als toetsing, becijfering en zorgen met betrekking tot de bevordering. In deze mail proberen we hier zoveel mogelijk duidelijkheid over te verschaffen.

School gesloten

De scholen blijven in ieder geval tot dinsdag 28 april gesloten voor het reguliere onderwijs; in ons geval dus tot na de meivakantie. De lessen op onze school starten op zijn vroegst weer op donderdag 7 mei. Eind april zal de overheid laten weten of de scholen dan weer open mogen gaan. In de planning van het schoolwerk wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen ook actief zijn op de dagen voor de meivakantie, waarop reizen of andere activiteiten waren gepland. De leerlingen werken dus door tot en met woensdag 22 april. De meivakantie zelf is onderwijsvrij. En dat geldt natuurlijk ook voor Goede Vrijdag (10 april) en 2e Paasdag (13 april).

Absentie leerlingen

Om de leerlingen zo goed mogelijk op afstand te begeleiden, gaan we vanaf nu absenties bijhouden. Dat houdt in, dat als een leerling niet aanwezig is bij een verplichte online les of niet op tijd een opdracht inlevert, we dit bijhouden in Magister. Om te voorkomen dat leerlingen uit beeld verdwijnen, kan een medewerker van de absentenadministratie of de mentor contact met ouders opnemen. Daarom is het ook van belang dat u aan school doorgeeft als uw kind ziek is en weer beter. U dient uw kind alleen ziek te melden als het echt ziek is en geen schoolwerk kan doen; dus niet bij een kuchje of loopneus. We vragen u dit te doen via info@erasmiaans.nl.

Geen rapport periode 2

Er wordt geen papieren rapport na periode 2 uitgedraaid. Er ontbreken te veel cijfers en in deze tijd van thuisonderwijs komen er ook vrijwel geen cijfers bij. Uiterlijk vrijdag a.s. staan alle tot nu toe behaalde cijfers in Magister, zodat u de cijfers en het voortschrijdend gemiddelde in Magister kunt bekijken. Op die manier hebt u een globaal beeld van de cijfermatige situatie. Als u zorgen hebt n.a.v. de cijfers of het leerwerk thuis, kunt u – in eerste instantie via mail – contact opnemen met de mentor van uw kind. Tegen de tijd dat de school weer opengaat, wordt besloten of en op welke wijze leerlingen worden getoetst over de afgelopen periode. We kiezen in ieder geval voor minimaal één week zonder toetsen als we weer starten om eerst in het ritme te komen.

Cijfers en toetsen

In de periode van thuisonderwijs krijgen de leerlingen inzicht in hun voortgang in de vorm van formatieve toetsing. Formatieve toetsen geven de leerling feedback over de persoonlijke voortgang. Te denken valt aan diagnostische toetsen (proeftoetsen of je alles beheerst), Socrative (online quiz), rubrics (manier om te laten zien wat je al wel en nog niet kent en kunt) en procescijfers (beoordeling van de voortgang en werkwijze van een leerling i.p.v. het eindproduct). Deze toetsvormen leveren geen cijfers op die meetellen voor het rapport, maar geven de leerlingen en docenten wel feedback op het leerproces.

Bevorderingsnormen

Hoe de bevordering vorm zal krijgen, is nu nog niet bekend. Het thuisonderwijs kan een per leerling verschillend effect hebben op de voortgang. Zodra er meer zicht is op een terugkeer naar een normale situatie hopen we snel meer duidelijkheid hierover te verschaffen. Tot die tijd vragen we leerlingen al het schoolwerk goed bij te houden.

Wij realiseren ons dat deze situatie ontzettend veel vergt van alle betrokkenen. Ook voor de leerlingen, uw kinderen, en zeker ook voor u als ouders is en blijft het een lastige periode. Wij uiten met premier Rutte graag onze bewondering voor alle (thuiswerkende) ouders “die met kunst- en vliegwerk hun kinderen aan het helpen zijn met schoolwerk en tegelijkertijd die kinderen ook proberen onder controle te houden”. Schroom niet om contact te leggen met school en weet dat we altijd voor u en uw kind klaarstaan.

Recent Posts