Slaag-/zakregeling bekend

Gisteren is de slaag-/zakregel voor dit schooljaar bekendgemaakt.

Als we voor 4 juni alles moeten afronden en er tijd moet zijn om alles na te kijken en te bespreken voor de herkansingen dan ontkomen we er nu dus niet aan de laatste twee schoolexamens af te nemen voor de meivakantie. Op maandag 20 april wiskunde D en op dinsdag 21 april Latijn.

We nemen de schoolexamens separaat af, zodat er geen enkele reden is om op school te blijven wachten, in groepjes, op de volgende toets. Bij Latijn spreiden we jullie over het gehele gebouw en gelden er drie verschillende starttijden zodat jullie ook daar maximaal verspreid binnenkomen en zitten. Er volgen nog duidelijke instructies en het verzoek is om je daar volledig aan te houden. Niet een beetje, niet in de geest van, maar compleet, voor jullie en ook onze gezondheid.

Na het afronden van die schoolexamens volgt een meivakantie waarin de docenten jullie toetsen nakijken en uiterlijk op woensdag 6 mei om 12.00 uur staan dan de cijfers in Magister. Opgeven voor de reguliere herkansing(en) of het inhalen van gemiste schoolexamens kan dan tot donderdag 7 mei 12.00 uur.

De herkansingen en het inhalen vinden dan plaats van maandag 11 t/m maandag 18 mei. Het exacte schema ontvangen jullie voordat je je moet opgeven voor de herkansingen.

Op 4 juni volgt dan de definitieve uitslag van deze ronde. Hoe we dat vormgeven, zit nog in de grondverf en daar krijgen jullie in mei bericht over.

Na 4 juni volgt de zogeheten ‘resultaatverbeteringstoetsronde’. Prima woord voor scrabble overigens. Die ronde is toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht hun resultaat. In deze ronde kan je je inschrijven voor maximaal 2 vakken. De toets omvat alle SE-stof van het betreffende vak en je resultaat van deze toets wordt gemiddeld met je SE-eindcijfer. Aangezien het alle SE-stof aangaat en er dus ook onderdelen uit de vierde en vijfde in kunnen zitten die je sindsdien niet meer hebt bestudeerd, ontvang je voorafgaand aan de inschrijving van ons een mail met wat je exact per vak kan verwachten en moet leren voor de toets.

Volgende week ontvang je een mail met meer informatie over de afronding van het examenjaar.

Recent Posts