Herkansen/inhalen SE’s leerjaar 6

Extra herkansing laatste SE-periode
De MR heeft gisteravond ingestemd met het verzoek om leerlingen uit de zesde een extra herkansingsmogelijkheid te geven voor de laatste SE periode. Met het toekennen van een extra herkansing menen wij recht te doen aan het feit dat de laatste SE-ronde een periode was die gepaard ging met enige onzekerheid. Leerlingen mogen zich dus op 7 mei inschrijven voor 1 extra herkansing bovenop het aantal dat zij nog hadden na de herkansingsronde van periode 1.
Verloop na 21 april
Veel van jullie zijn straks geslaagd en hebben feitelijk geen herkansing meer nodig in mei. Anderen moeten echt nog wat repareren voor ze het felbegeerde diploma in handen krijgen. Voor iedereen die besluit zich op te geven voor de herkansingen en graag wil weten waar hij of zij zich kan verbeteren ten opzichte van de eerste toets is het verzoek contact op te nemen met je docent. In veel gevallen is dit al gebeurd, maar een enkeling heeft vermoedelijk nog gewacht in de hoop dat het face-to-face zou kunnen. Dat is helaas nog steeds geen optie.
We vragen je expliciet alleen contact op te nemen voor je herkansingsvakken aangezien het nabespreken van een SE en tips geven op individuele basis veel meer tijd kost dan een bespreking  in de klas. Op deze manier kunnen de docenten de leerlingen die onze aandacht het meest nodig hebben voldoende begeleiden.
Hieronder vind je alvast het schema voor 11 t/m 18 mei. Mocht je nog twijfelen over welk(e) vak(ken) je wilt herkansen dan kan het handig zijn te weten wat de verdeling is. Als vakken tegelijk gepland staan, is het nog steeds mogelijk ze samen te herkansen. Tussendoor krijg je even pauze, alleen mag je dan niet van je plek komen.
dag datum vakken starttijd eindtijd eindtijd extra tijd
ma
11-mei H/I wiA/B/C 8.30 10.00 10.30
di 12-mei H/I ochtend ak, m&o 8.30 11.30 12.30
di 12-mei H/I middag fi, Du lit, Fa lit 13.00 16.00 17.00
wo 13-mei H/I na, wiD 8.30 11.30 12.30
do 14-mei H/I ochtend bio/ec 8.30 11.30 12.30
do 14-mei H/I middag gs, En lit, Sp lit, Ch 13.00 16.00 17.00
vr 15-mei H/I ochtend Gr/La 8.30 10.00 10.30
vr 15-mei H/I middag debat 13.00 14.00?
ma 18-mei H/I ochtend sk 8.30 10.00 10.30
ma 18-mei H/I middag luistertoetsen afhankelijk van opgave
NB mondelingen op afspraak

Resultaatverbeteringstoetsen

In het vervelende geval dat je na de herkansingen toch nog niet geslaagd bent of om een andere reden wilt herkansen (bijvoorbeeld om cum laude te slagen) , bestaat er de mogelijkheid om maximaal twee toetsen te maken waarvan het cijfer gemiddeld wordt met je SE-eindcijfer. Deze toetsen nemen we af waarschijnlijk al half juni af. Informatie over de te bestuderen stof en tijdsduur ontvang je als daar meer duidelijkheid over is.

Opgave voor deze toets(en) vindt waarschijnlijk plaats op dezelfde wijze waarop je je ook op zou moeten geven voor een herexamen, namelijk na een kort gesprekje op school en het inleveren van een formulier. Meer informatie daarover ontvang je tegen die tijd aangezien we in deze periode lastig verder dan een paar weken vooruit kunnen kijken.

Recent Posts