Teams en Zoom

Vorige week hebben we aangekondigd dat we voor online lessen gingen overstappen van Zoom naar Teams. Dit was in verband met aanhoudende negatieve berichten in de media over Zoom, plus een aantal negatieve ervaringen van collega’s met het fenomeen Zoombombing.

Helaas verloopt de overstap naar Teams niet vlekkeloos. Hoewel we in Teams meer controle hebben over wie er in de lessen zitten (leerlingen kunnen niet anoniem inloggen), blijkt het juist lastig om een aantal andere essentiële zaken juist in te stellen: leerlingen kunnen elkaar en de docent muten en verwijderen uit de les. Hierdoor gaat veel kostbare tijd en energie verloren.

Daarnaast merken we dat Zoom op een aantal vlakken fijner werkt: alle deelnemers hebben elkaar tegelijk in beeld, functies als whiteboard werken beter en de docent heeft als host meer controle over de instellingen van de les. Bovendien is Zoom in zijn geheel gebruiksvriendelijker.

Zoom zelf heeft intussen een aantal updates uitgebracht, waardoor beveiligingslekken gedicht zijn. Er is voor de docent bijvoorbeeld een security-knop toegevoegd, waarmee je tijdens een meeting belangrijke veiligheidsinstellingen kunt regelen. Daar is een functie “lock meeting” geïntroduceerd: als je “lock meeting” aanzet, kan niemand zich meer toevoegen aan de les en krijgen we dus geen ongewenste bezoekers meer. De docent trekt als het ware de deur van het lokaal achter zich dicht.

Al het bovenstaande overwegend, willen we vanaf vandaag gebruik van Zoom (naast Teams) weer toestaan, mits de docent zich aan onderstaande 3 voorwaarden houdt:

1. De laatste versie van de app is geïnstalleerd.
2. De door de school voorgeschreven veiligheidsopties zijn correct ingesteld.
3. Elke meeting maakt gebruik van de optie “waiting room” om controle te hebben over wie zich in de les bevindt.

N.B.: Zoom houdt – in tegenstelling tot Teams – het probleem dat leerlingen lesuitnodigingen kunnen delen en onder een valse naam aan een een les kunnen deelnemen. Ook met de “waiting room” is dit niet helemaal te voorkomen. Misdraagt iemand zich in een Zoomles, dan wordt hij of zij verwijderd. Geen enkele app is 100% waterdicht, maar 99% van de problemen met Zoom, bij ons op school en in de media, zijn mensenwerk. Voor alle betrokkenen, leerlingen en docenten, is het belangrijk dat we in deze tijd ervoor zorgen dat de platforms die we kunnen gebruiken niet worden misbruikt uit baldadigheid. Alleen op die manier houden we het toch al beperkte contact in stand tot we elkaar weer echt mogen zien op de Wytemaweg.

N.B.2: Helaas hebben we bij Zoom nog steeds te maken met de limiet van 40 minuten per les. Vooralsnog is Nederland nog niet tot de landen toegevoegd waar deze limiet voor scholen is losgelaten.

We hopen dat iedereen op deze manier weer op een prettige manier verder kan met zijn online lessen.

Recent Posts