Belangrijkste maatregelen in het nieuwe schooljaar

In het nieuwe schooljaar zijn voor het eerst sinds maart alle leerlingen weer tegelijk op school. We verheugen ons hierop, maar aangezien de coronacrisis nog (lang) niet voorbij is, moeten we er ook voor zorgen dat we op school op een veilige manier met elkaar omgaan. Het protocol met daarin alle regels is hier te vinden, maar de belangrijkste maatregelen vindt u ook in dit bericht.

Blijf thuis bij klachten

Het is van het allergrootste belang dat leerlingen en personeelsleden die klachten hebben en/of in quarantaine zitten (bijv. na terugkeer reis uit een “oranje land”) thuis blijven. Voor leerlingen die niet ziek zijn/zich niet ziek voelen, maar wel thuis moeten blijven, worden voorzieningen getroffen dat zij op afstand de lessen via een audioverbinding/screen share kunnen volgen.

Hygiëne

Alle, inmiddels bekende, hygiënemaatregelen blijven van kracht: was regelmatig je handen, schud geen handen, nies in je elleboog, zit niet aan je gezicht. In de lokalen maak je je tafeltje schoon aan het begin van elke les.

Afstand houden, mondkapjes

Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wel moeten leerlingen 1,5 meter afstand houden van volwassenen. De klaslokalen worden zo ingericht dat dit in de les mogelijk is. Ook wordt in de lokalen een spatscherm op het bureau van de docent geplaatst.

Met meer dan 1000 mensen in ons gebouw is 1,5 meter afstand houden in de gangen niet altijd mogelijk. Daarom draagt iedereen op de gangen in de trappenhuizen een mondkapje. Mondkapjes moeten zelf meegenomen worden en zijn ook verkrijgbaar in de Cantina.

Om opstoppingen op de gangen te voorkomen, mogen de kluisjes niet gebruikt worden. Op de gangen loop je rechts. In de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer. Hoofdtrappenhuis + trappenhuis nieuwe nieuwbouw/mediatheek: naar boven; trappenhuis fietsenstalling + trappenhuis oude nieuwbouw (zijvleugel): naar beneden.

Pauzes

Ook tijdens pauzes zijn de gangen zo veel mogelijk leeg. Pauzes kunnen doorgebracht worden in de Cantina (de catering is weer open), de aula, het Forum of de mediatheek. Daarnaast zijn de lokalen (m.u.v. de praktijklokalen) open. Leerlingen mogen hun pauze ook doorbrengen in het lokaal waar ze het uur erna les hebben.

Les op afstand

Een klein aantal docenten werkt niet op school. Deze docenten geven les op afstand volgens het lesrooster. De leerlingen volgen deze lessen in een lokaal, waar een surveillant aanwezig is om dit in goede banen te leiden. Op school wordt een aantal lokalen voorzien van de techniek om dit mogelijk te maken.

Recent Posts