Ventilatie

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van het ventileren van gebouwen bij de verspreiding van het coronavirus. Of die rol er is staat nog niet vast, maar het is hoe dan ook van belang dat de luchtkwaliteit in schoolgebouwen op orde is. Het RIVM heeft richtlijnen gegeven om te waarborgen dat er voldoende luchtverversing plaatsvindt in schoolgebouwen. Volgens deze richtlijnen moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Ook op onze school is onderzocht of de ventilatie hieraan voldoet. In het oude deel van het gebouw kunnen (ruim) voldoende ramen open om de lucht in de lokalen voldoende te verversen. In de nieuwe vleugel hebben we daarnaast ook mechanische ventilatie met externe aanvoer. In mei is dit ventilatiesysteem geheel gereviseerd en op dit moment wordt het systeem voor extra veiligheid nog van UV-lampen voorzien. De ventilatie van het schoolgebouw voldoet daarmee aan de eisen. Als aanvulling hierop meten we de komende maand met CO2-meters de luchtkwaliteit van de lokalen, om extra zekerheid te geven of de luchtverversing op orde is. Indien nodig worden naar aanleiding daarvan aanvullende maatregelen genomen.

Recent Posts