Volledig open vanaf 7 juni

Vanaf maandag 7 juni is de school weer volledig open. Dat betekent dat alle leerlingen weer tegelijk naar school gaan en leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven houden, oftewel: terug naar de situatie van voor de kerstvakantie. Wij kijken met gemengde gevoelens uit naar de heropening van de school: enerzijds zijn we ontzettend blij dat we alle leerlingen weer tegelijk op school mogen ontvangen en het schooljaar zo enigszins normaal kunnen afsluiten, anderzijds hebben we nog steeds zorgen over mogelijke besmettingen. Gelukkig zijn vrijwel alle medewerkers van het Erasmiaans bereid om vanaf volgende week weer met volle klassen te werken. Met een aantal docenten die zich zorgen maken is een maatwerkoplossing bedacht voor de komende weken. Uw kind wordt hierover via Magister geïnformeerd.

Om de laatste weken van het schooljaar goed door te komen, is het meer dan ooit van belang dat iedereen zich aan de basisregels houdt:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Draag een mondkapje buiten het lokaal.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (leerlingen onderling uitgezonderd).
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD.

Daarnaast vragen wij alle medewerkers en leerlingen om twee keer per week een zelftest af te nemen. Dit is op vrijwillige basis, maar voldoende deelname is van groot belang om besmettingen op school te voorkomen.

Omdat het vanaf volgende week weer druk is in het gebouw, graag ieders aandacht voor de volgende regels:

 • Het is niet toegestaan langer dan noodzakelijk in de omgeving van de school (m.n. rond het Erasmus MC en het metrostation) te verblijven.
 • Ga bij aankomst op school direct naar je lokaal.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk op school.
 • De gangen zijn tijdens de pauzes zo veel mogelijk leeg. Plekken om de pauze door te brengen zijn:
  • De Cantina
  • Het lokaal waar je het volgende uur les hebt
  • Het Forum en de stoep direct rond de school

Net als voor de kerstvakantie kunnen leerlingen die thuis zitten (bijv. in quarantaine) maar niet ziek zijn, hun lessen volgen via Teams. De docent zorgt ervoor dat er een link bij het huiswerk staat.