Olympiades 2022

De Olympiades van 2022 komen er weer aan!

In januari 2022 zijn er weer voorrondes van de olympiades van scheikunde, natuurkunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde. Doe mee!

Scheikunde Olympiade: dinsdag 18 januari 2022 15.00-17.00 uur

Alle leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Scheikunde Olympiade. De opgaven zijn best pittig en uitdagend maar als je scheikunde een beetje leuk vindt: vooral erg leuk. Wil je meedoen, stuur dan een mailtje vóór 14 januari 2022 aan dijksman@erasmiaans.nl

De eerste ronde wordt op school gehouden op dinsdag 18 januari 2022, 15.00 – 17.00.

De beste 120 leerlingen (landelijk doen er ongeveer 4500 leerlingen mee) worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze wordt in de week van 28 maart 2022 gehouden op school.

Hierna is er nog een derde en laatste ronde, de Nationale Scheikunde Olympiade. Deze vindt begin juni plaats en duurt 8 dagen. Deze intensieve voorbereidingsweek (theorie en praktijk) wordt afgesloten met een theoretisch en een praktisch examen.

De beste vier leerlingen vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Scheikunde Olympiade. Deze zal van 10 t/m 20 juli 2022 worden gehouden in Tianjin (China).

Kijk voor extra informatie en bijvoorbeeld oude opgaven op de site: www.scheikundeolympiade.nl

Je kunt ook terecht bij meneer Dijksman (meestal lokaal 0.07/0.09). Nog vragen? Aanmelden? Mail naar: dijksman@erasmiaans.nl

 

Wiskunde Olympiade, voor klas 1 t/m 5, vrijdag 21 januari 15.00-17.00 uur

De opgaven van de eerste ronde zijn deels meerkeuzevragen en deels vragen waarop je een getal als antwoord moet geven.

Voor uitgebreidere informatie, zie het overzicht van de wedstrijdrondes of het officiële wedstrijdreglement.

Voorbeeldopgave: A5 van 2011

Van de getallen 1 tot en met 100 wil Jaap er zoveel mogelijk (verschillende) op een blaadje papier schrijven. Er mogen geen twee getallen op het blaadje komen die bij elkaar opgeteld 125 zijn. Hoeveel getallen kan hij hoogstens op het blaadje schrijven?

A) 50   B) 61   C) 62   D) 63   E) 64

 

Voorbeeldopgave: B1 van 2017

Isaac schrijft een getal van drie cijfers op. Geen enkel van de cijfers is een nul. Isaac geeft zijn blaadje met het getal aan Dilara en zij schrijft onder het getal van Isaac alle driecijferige getallen op die je kunt krijgen door de cijfers van het getal van Isaac in een andere volgorde te zetten. Vervolgens telt zij alle getallen die op het blaadje staan bij elkaar op. De uitkomst is 1221. Wat is het grootste getal dat Isaac kan hebben opgeschreven?

 

De ca. 1000 beste leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde in maart. Deze winnaars van de eerste ronde komen uit drie categorieën: klas 5, klas 4 en onderbouw. De leerlingen uit de onderbouw hebben minder punten nodig om door te gaan naar de tweede ronde dan de leerlingen uit klas 4, en die weer minder dan de leerlingen uit klas 5. (De opgaven zijn voor de drie categorieën hetzelfde.)

De ca. 130 beste leerlingen van de tweede ronde (weer in drie categorieën) gaan door naar de finale, die in september plaatsvindt. (Hier zijn wel variaties tussen de opgavenversies voor de verschillende categorieën.) Uit de winnaars worden uiteindelijk de teams samengesteld die Nederland vertegenwoordigen bij drie internationale wiskundewedstrijden.

 

Natuurkunde Olympiade: dinsdag 25 januari 2022 15.00-17.00 uur

Alle leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Natuurkunde Olympiade. De opgaven zijn best pittig en uitdagend maar als je natuurkunde een beetje leuk vindt: vooral erg leuk! De toets bestaat uit 25 meerkeuze opgaven en wordt digitaal (op de computer) afgenomen. Kijk voor extra informatie en bijvoorbeeld oude opgaven op de site: www.natuurkundeolympiade.nl. Wil je meedoen, stuur dan uiterlijk vrijdag 21 januari een mailtje naar: vandijk@erasmiaans.nl

De eerste ronde wordt gehouden op dinsdag 25 januari 2022, van 15 – 17 uur, in het computerlokaal.

De beste 200 leerlingen (landelijk) worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze wordt op 21 april gehouden op verschillende plaatsen in het land. De eindronde bestaat uit een intensieve trainingsweek in juni in Utrecht.  De internationale Natuurkunde Olympiade (waar de vijf beste van Nederland heen mogen) zal dit jaar in juli 2022 in Vilnius, Belarus worden gehouden.

Nog vragen? Stel ze aan meneer van Dijk (meestal lokaal 0.06) of je eigen natuurkundedocent. Aanmelden ? Mail naar: vandijk@erasmiaans.nl

 

Aardrijkskunde Olympiade is donderdag 27 januari 2022 15.00-17.00 uur 

Afgelopen jaar is voor het eerst een Erasmiaan doorgedrongen tot de landelijke finale van de Aardrijkskunde Olympiade. Dat smaakt naar meer! Ook dit jaar ziet de sectie aardrijkskunde graag weer enthousiaste en getalenteerde geografen aan de start verschijnen!

Alle leerlingen uit de bovenbouw kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Aardrijkskunde Olympiade op school. De toets bestaat uit 10 meerkeuze vragen plus 3 opgaven met meerdere open vragen zoals je ook op het CE krijgt. Je kunt oude opgaven op de site bekijken: www.aardrijkskunde-olympiade.nl.

De eerste ronde wordt gehouden op school, op donderdag 27 januari 2022 van 15-17 uur.  In het hele land doen circa 6500 leerlingen mee.

De 15 beste leerlingen van Nederland gaan door naar de nationale Aardrijkskunde Olympiade. Hiervoor ben je twee dagen ergens op locatie in het land met de andere finalisten om opdrachten te maken en een veldwerk uit te voeren. Behalve het winnen van de Olympiade zijn er ook een veldwerkprijs en een theorieprijs te winnen.
De vier beste deelnemers mogen vervolgens door naar de internationale Aardrijkskunde Olympiade (iGeo) met finalisten uit zo’n 45 landen. In juli 2022 wordt deze georganiseerd in Parijs.

Nog vragen? Stel ze aan meneer Groen of meneer Maarschalkerweerd. Aanmelden? Mail uiterlijk 30 november naar: groen@erasmiaans.nl

Biologie Olympiade, dinsdag 14 december 14.45-16.45 uur

Alle leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Biologie Olympiade. De opgaven zijn best pittig en uitdagend maar als je biologie een beetje leuk vindt: vooral erg leuk. Zeker voor leerlingen uit de zesde klas is het ook een interessante mogelijkheid om te trainen voor het centraal examen. De voorronde op school wordt via de lessen en de website aangekondigd.

De beste 100 leerlingen (landelijk doen er ongeveer 9500 leerlingen mee) worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze leerlingen krijgen ter voorbereiding onder andere een trainingsdag op de UvA of de VU te Amsterdam. De toets van de tweede ronde wordt eind maart gehouden op school.

Hierna is er nog een derde en laatste ronde voor de top twintig bij Wageningen University. Deze week bestaat uit een intensief programma met colleges en practica van experts over de nieuwste ontwikkelingen op biologiegebied . De beste vier leerlingen vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Biologie Olympiade.
Kijk voor extra informatie en bijvoorbeeld oude opgaven op de site: www.biologieolympiade.nl

Nog vragen? Je kunt ook terecht bij jouw eigen docent(e) biologie. Aanmelden? Mail naar: vanderpol@erasmiaans.nl