Nieuwe remedial teacher

Vanaf januari hoop ik als remedial teacher een bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van leerlingen met leermoeilijkheden. Ik heb op verschillende schooltypen gewerkt en ik heb veel ervaring in het begeleiden van leerlingen bij het leren leren.

Het goed presteren op school is niet voor alle leerlingen even vanzelfsprekend. Ik ondersteun leerlingen bij het overwinnen van leermoeilijkheden door hen aan te moedigen om sterke kanten in te zetten bij het verbeteren van leerprestaties.

Voorlopig werk ik op maandagen met uitbreiding van uren later dit schooljaar. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het team op het Erasmiaans Gymnasium.
Brigit Bel, remedial teacher, pedagoog.