Lizzy van Anrooij is Jonge Denker des Vaderlands

Sinds donderdagavond 7 december mag Lizzy van Anrooij zich tooien met de eretitel Jonge Denker. Ze had gehoor gegeven aan de oproep een prikkelende filosofische column te schrijven over het thema ‘Hoe moet er worden omgegaan met chaos?’ en daarbij ‘vragen te stellen, na te denken en de actualiteit filosofisch te beschouwen’ en was daar glansrijk in geslaagd.
De huldiging was in een propvolle zaal in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Acht talentvolle bovenbouwleerlingen uit het hele land lichtten daar hun ideeën toe en beantwoordden zonder moeite de vragen die juryleden en voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer hen stelden. Ze deden dat fantastisch, in goed Nederlands. Het publiek was enthousiast en vol bewondering over de manier waarop de maatschappelijk betrokken jongeren hun heldere ideeën verkondigden.
Alle nieuwe Jonge Denkers krijgen middels de organisatoren (VFVO, uitgeverijen Lemniscaat en ISVW Uitgevers, Stichting Maand van de Filosofie en tijdschrift Filosofie Magazine) een podium om hun columns te publiceren en op te treden op diverse filosofische festivals, onder andere in de Maand van de Filosofie (april 2024). Bovendien zullen de Jonge Denkers door een deskundig filosoof (of een voorheen Jonge Denker) worden getraind in het spreken voor een breed publiek.
Hulde aan Lizzy! Ze zal de geboden kansen ongetwijfeld ten volle benutten – en daarmee helpen de wereld beter te maken!