AGENDA

donderdag 6 oktober 2022
 • 12:30 - 16:00 uur: Studiemiddag personeel

 • 14:25 - 16:50 uur: Leerjaar 6 sportoriëntatie

dinsdag 11 oktober 2022
 • 16:05 - 16:50 uur: Leerjaar 4-6 Voorronde Klassieke Olympiade

donderdag 13 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • 14:25 - 16:50 uur: Leerjaar 6 sportoriëntatie

vrijdag 14 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • 08:30 - 14:00 uur: Leerjaar 1 CBO-screening

 • 14:00 - 16:00 uur: Leerjaar 1 sponsorloop

zaterdag 15 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

zondag 16 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

maandag 17 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • Hele dag: Leerjaar 6 toetsweek

dinsdag 18 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • Hele dag: Leerjaar 6 toetsweek

 • 19:30 - 21:30 uur: Lezing Rotterdams Natuurkundig Genootschap (RNG)

woensdag 19 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • Hele dag: Leerjaar 6 toetsweek

donderdag 20 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • Hele dag: Leerjaar 6 toetsweek

vrijdag 21 oktober 2022
 • Hele dag: Leerjaar 5 Romereis

 • Hele dag: Leerjaar 6 toetsweek

zaterdag 22 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

zondag 23 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

maandag 24 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

dinsdag 25 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

woensdag 26 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

donderdag 27 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

vrijdag 28 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

zaterdag 29 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

zondag 30 oktober 2022
 • Hele dag: Herfstvakantie

dinsdag 1 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 6 inleveren tussenversie PWS

 • 16:05 - 16:50 uur: Overleg Romeleiding (evaluatie)

woensdag 2 november 2022
 • 08:30 - 12:00 uur: Leer- en veerkracht groep 2

 • 13:30 - 17:00 uur: Leer- en veerkracht groep 1

donderdag 3 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 1 Erasmusproject

 • 14:25 - 16:50 uur: Leerjaar 6 sportoriëntatie

vrijdag 4 november 2022
 • Hele dag: MUNISH

 • Hele dag: Verkort rooster, lessen t/m het 6e uur

 • 16:00 - 20:00 uur: Open dag

zaterdag 5 november 2022
 • Hele dag: MUNISH

zondag 6 november 2022
 • Hele dag: MUNISH

dinsdag 8 november 2022
 • 14:00 - 16:00 uur: Open lesmiddag

 • 16:05 - 16:50 uur: Sectievergaderingen

donderdag 10 november 2022
 • 14:25 - 16:50 uur: Leerjaar 6 sportoriëntatie

 • 14:30 - 21:00 uur: Leerjaar 1 en 2 mentor-ouder-leerlinggesprekken

dinsdag 15 november 2022
 • 16:05 - 16:50 uur: Mentorenoverleg

 • 19:30 - 21:30 uur: Open podium

 • 19:30 - 21:30 uur: NKV-lezing

 • 19:30 - 21:30 uur: Lezing Rotterdams Natuurkundig Genootschap (RNG)

woensdag 16 november 2022
 • 14:00 - 16:00 uur: Open lesmiddag

donderdag 17 november 2022
 • 14:25 - 16:50 uur: Leerjaar 6 sportoriëntatie

 • 16:05 - 16:50 uur: Leerjaar 4 mentorenoverleg

 • 17:00 - 19:30 uur: MR

 • 19:30 - 21:30 uur: OR

vrijdag 18 november 2022
 • Hele dag: Leerlingpanels

maandag 21 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 1 t/m 6 toetsweek

 • 13:00 - 16:30 uur: Nascholing BHV-eerste hulp

dinsdag 22 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 1 t/m 6 toetsweek

woensdag 23 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 1 t/m 6 toetsweek

donderdag 24 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 1 t/m 6 toetsweek

vrijdag 25 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 1 t/m 6 toetsweek

 • Hele dag: Leerjaar 1 sportdag

 • Hele dag: Leerjaar 3 profielkeuze/cultuur

maandag 28 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 2 t/m 6 toetsweek

dinsdag 29 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 3, 5 en 6 toetsweek

 • Hele dag: Leerjaar 3 profielkeuze/cultuur

woensdag 30 november 2022
 • Hele dag: Leerjaar 6 toetsweek

donderdag 1 december 2022
 • 14:25 - 16:50 uur: Leerjaar 6 sportoriëntatie