Contact

Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015CN Rotterdam

Telefoon: 010-4360045
E-mail: info@erasmiaans.nl

Bereikbaarheid buiten schooltijden:

drs. J.P.M. van Hoof MEM 06-24954433
mw.drs. J.C. Groenendijk-Kars 06-24747573
A.R. Gooijer 06-26058754 (bij gebouwzaken)

Schoolleiding en jaarleiders:

drs. J.P.M. van Hoof MEM rector vanhoof@erasmiaans.nl 
mw.drs. J.C.Groenendijk conrector groenendijk@erasmiaans.nl

mw. Y.M. Melief jaarleider leerjaar 1 melief@erasmiaans.nl
mw.drs. M.B.C. Bovenberg jaarleider leerjaar 2 & 3 bovenberg@erasmiaans.nl
mw. M.G.Q. van Meer MA jaarleider leerjaar 4 vanmeer@erasmiaans.nl
M. Melsert MA jaarleider leerjaar 5 & 6 melsert@erasmiaans.nl

Counselors:

mw. S. Fillekes fillekes@erasmiaans.nl
dr. A. Dijksman dijksman@erasmiaans.nl

Decanen:

mw. E. Vaessen vaessen@erasmiaans.nl
de heer B. van der Veen MSc vanderveen@erasmiaans.nl

Faalangsttraining

mw. M.E.V. de Poel depoel@erasmiaans.nl

Jeugdverpleegkundige:

mw. A. Bruning 010-4444608, a.bruning@cjgrijnmond.nl, afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin www.cjgrijnmond.nl

Remedial teacher:

mw. drs. Y.M. Helmich MA Sen helmich@erasmiaans.nl

Schoolmaatschappelijk werkster

mw. M.Obbink 06-43078761, marijkeobbink@enver.nl

Zorgcoördinator

Per 1 januari 2019
Mw. M. Niessen MA niessen@erasmiaans.nl

Antipestcoördinator

mw. Y.M. Melief melief@erasmiaans.nl

Docenten

Ac Mw. drs. S. Accensi Du accensi@erasmiaans.nl
Ar Mw. M.A.J. Arends-Wijvekate En arends@erasmiaans.nl
Au De heer R.B. Autar na autar@erasmiaans.nl
Az Mw. Y. Azmaz-Kilicaslan Du azmaz@erasmiaans.nl
aB Mw. mr. A.M. Baas En baas@erasmiaans.nl
Ba drs. F.M. Bank sk bank@erasmiaans.nl
Bp Mw. E.M. Beekenkamp Ne beekenkamp@erasmiaans.nl
Bi Mw. P. Bies, drama bies@erasmiaans.nl
Be De heer K. de Boer Du kdeboer@erasmiaans.nl
Br Mw. M. de Boer ak deboer@erasmiaans.nl
Bt drs.ir. M.A. Botke wi botke@erasmiaans.nl
Bo Mw. drs. M.B.C. Bovenberg-Zillikens Gr, La / jaarleider lj. 2/3 bovenberg@erasmiaans.nl
Bw drs. A.M. Brouwer wi brouwer@erasmiaans.nl
Bg drs. C.M. van Bruggen Ne vanbruggen@erasmiaans.nl
Ed De heer H. Ed-Dakhissi Fa eddakhissi@erasmiaans.nl
Da De heer J. Dane MA gs, mij, ku dane@erasmiaans.nl
Dg Mw. dr. M.J.L. Degenaar bi degenaar@erasmiaans.nl
Dk Mw. drs. B.J.J. van Dijk ec dijk@erasmiaans.nl
Di ir. H.A.N. van Dijk na vandijk@erasmiaans.nl
Ds Dr. A. Dijksman sk / counselor dijksman@erasmiaans.nl
Er De heer L. Ernst lo ernst@erasmiaans.nl
Es De heer M. Esquivias Fernández MA Sp, La esquivias@erasmiaans.nl
Et Mw. dr. E.W.M. van Etten bi vanetten@erasmiaans.nl
Fg Mw. dr. S.M. Fliegner Du fliegner@erasmiaans.nl
Gi De heer S.J.G. Gillissen MA gs gillissen@erasmiaans.nl
Gn drs. A.M. Groen ak groen@erasmiaans.nl
Gr Mw. drs. J.C. Groenendijk-Kars conrector groenendijk@erasmiaans.nl
Gl De heer H.G. Groot Landeweer mu, kumu grootlandeweer@erasmiaans.nl
Hv drs. M. Havelaar bi havelaar@erasmiaans.nl
Ha Mw. drs. A.E. Hawlik Du hawlik@erasmiaans.nl
dH ir. K. den Heijer-van Egmond wi denheijer@erasmiaans.nl
Hl De heer M. van Helden lo vanhelden@erasmiaans.nl
Hf drs. J.P.M. van Hoof rector vanhoof@erasmiaans.nl
Hg De heer L.Th. de Hoog Ne hoog@erasmiaans.nl
Hz Mw. A. Huizinga ak, ict huizinga@erasmiaans.nl
Hu De heer C. Hulst MA gs, mij hulst@erasmiaans.nl
Ja Mw. L. de Jager lo dejager@erasmiaans.nl
Jn drs. F.F. de Jong En fdejong@erasmiaans.nl
Kp De heer H. van der Knaap m&o vanderknaap@erasmiaans.nl
Ko De heer A. Koster Ne koster@erasmiaans.nl
Kr drs. P. Kramer na kramer@erasmiaans.nl
Kb Mw. J.M. Kruisbeek te, cv, kua, kubv kruisbeek@erasmiaans.nl
Ki Mw. I. Kuijt Fa kuijt@erasmiaans.nl
Ku Mw. drs. M. Kunnen Ne, cv kunnen@erasmiaans.nl
La Mw. F.C.L. Lampe wi lampe@erasmiaans.nl
Lh De heer E.M. van Lieshout lo vanlieshout@erasmiaans.nl
Lu De heer R.M. Louwe wi, ict louwe@erasmiaans.nl
Ma Mw. T.E. Maaskant-Boender Gr, La, ict maaskant@erasmiaans.nl
Md Mw. I. Madlener te, tn, kubv madlener@erasmiaans.nl
Mc Mw. drs. I. Meccanici Fa meccanici@erasmiaans.nl
Mq Mw. M.G.Q. van Meer MA ku / jaarleider lj. 4 vanmeer@erasmiaans.nl
Mm Mw. M.J.I. van der Meer MA Gr, La vandermeer@erasmiaans.nl
Mf Mw. Y.M. Melief jaarleider lj.1 / zorgcoördinator / antipestcoördinator melief@erasmiaans.nl
Ml De heer M. Melsert MA Gr, La / jaarleider lj. 5/6 melsert@erasmiaans.nl
Me Mw. drs. C.E.K. Menkhaus Du menkhaus@erasmiaans.nl
Mo De heer J. Monster wi monster@erasmiaans.nl
Ol De heer P.J.J. Olde Rikkert Ne olderikkert@erasmiaans.nl
Om De heer S. Ooms MA Gr, La ooms@erasmiaans.nl
Oo Mw. Y.M. Oosschot MA Gr, La, cv oosschot@erasmiaans.nl
Pa Mw. R.S. Paragh-Mahtabsing wi paragh@erasmiaans.nl
Pl Mw. M.E.V. de Poel Ne/ faalangsttraining depoel@erasmiaans.nl
Po De heer O.J. Poiesz gs poiesz@erasmiaans.nl
Ra Mw. drs. B. Raaphorst-Eisma En raaphorst@erasmiaans.nl
Rs De heer D.A. Reinds te, kubv reinds@erasmiaans.nl
Rd Mw. drs. A.L. de Reus Ne dereus@erasmiaans.nl
Ro Mw. E.M.E. Roque Fa, En roque@erasmiaans.nl
Sa Mw. V.K. Sankatsing-Mahadew En sankatsing@erasmiaans.nl
Sn Mw. P.N.A. Santema lo santema@erasmiaans.nl
Sc Mw. B.M. Schreuders Gr, La schreuders@erasmiaans.nl
Si drs. M. Simons Gr, La simons@erasmiaans.nl
vS drs. J.L. van Sloten Gr, La vansloten@erasmiaans.nl
Sr De heer J.C. Sluimer ak sluimer@erasmiaans.nl
Su drs. ir. J. Slurink fi, wi, cv slurink@erasmiaans.nl
Sp Mw. drs. A. Spoelstra Gr, La spoelstra@erasmiaans.nl
St Mw. C. Starrenburg ec starrenburg@erasmiaans.nl
Sh Mw. Z.A. Sternheim drama, cv sternheim@erasmiaans.nl
To Mw. drs. R.A.W. den Toom-van den Ban Fa dentoom@erasmiaans.nl
Tr drs. W.F. Tromp Meesters Gr, La trompmeesters@erasmiaans.nl
Va Mw. E. Vaessen gs, mij, decaan vaessen@erasmiaans.nl
vV De heer B. van der Veen MSc ec, m&o, beco, decaan vanderveen@erasmiaans.nl
Vn Mw. drs. M.C.J. Veneman En, wi veneman@erasmiaans.nl
Ve Mw. drs. E.P. Vernij Fa vernij@erasmiaans.nl
Vl De heer G. Vleming Msc bi vleming@erasmiaans.nl
Vo Mw. drs. I.E. de Vos Gr, La devos@erasmiaans.nl
Vu Mw. drs. T.N. Vuong Ch vuong@erasmiaans.nl
We Mw. B.E.A.L. Weeteling-Broeders Ne weeteling@erasmiaans.nl
Wd drs. C.A.M. Wildhagen wi wildhagen@erasmiaans.nl
Wo Mw. drs. J.C. de Wolf sk dewolf@erasmiaans.nl

Ondersteunend personeel

Aar De heer A. Aartse receptie, telefoon / beheer mediatheek aartse@erasmiaans.nl
Bli De heer J.G. Blinker claviger blinker@erasmiaans.nl
Doo De heer E.J. Doolhof applicatiebeheer, ict-zaken doolhof@erasmiaans.nl
mDo Mw. M.C.N. Doolhof-Wijdenbosch opvanglokaal / ondersteuning jaarleiders mdoolhof@erasmiaans.nl
Dul mw. M.S. K. van Dullemen TOA vandullemen@erasmiaans.nl
Fil Mw. S. Fillekes counselor / opvanglokaal / ondersteuning jaarleiders fillekes@erasmiaans.nl
Gha De heer R. Gharbaran claviger gharbaran@erasmiaans.nl
Goo De heer A.R. Gooijer hoofd facilitaire zaken, gebouwbeheer gooijer@erasmiaans.nl
jGo De heer J.J. Gooijer claviger jgooijer@erasmiaans.nl
Jon De heer E.J. de Jong roosterzaken, applicatiebeheer dejong@erasmiaans.nl
Ker Mw. S. Kerkhof Cantina kerkhof@erasmiaans.nl
Kha De heer M.A. Khan hoofd ICT, systeembeheer khan@erasmiaans.nl
Koo Mw. E. Koopmans financiën koopmans@erasmiaans.nl
cKo Mw. C. van Kooten-Heemskerk TOA vankooten@erasmiaans.nl
Lee Mevrouw E.M. Leentfaar-Rondeltap assistent schoolleiding leentfaar@erasmiaans.nl
Mei Mw. Y. Meijer-Griffioen leerlingenadministratie meijer@erasmiaans.nl
Nan mw. S. Nanlohy medewerker receptie/telefoon/mediatheek nanlohy@erasmiaans.nl
jPi De heer J. Pieper TOA pieper@erasmiaans.nl
Sun Mw. S. Sundermeijer-Koitek TOA sundermeijer@erasmiaans.nl
Ujh Mw. M.R. Ujhelyi receptie, telefoon / kluissleutels / alg. schoolzaken ujhelyi@erasmiaans.nl
Vee Mw. J.G. van Veen beheer mediatheek en lesboeken leerlingen / receptie, telefoon vanveen@erasmiaans.nl