Contact

Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015CN Rotterdam

Telefoon: 010-4360045
E-mail: info@erasmiaans.nl

Ziekmelden/afwezig melden leerlingen

Telefonisch 010-4360045
Via Magister https://erasmiaans.magister.net/
Meer informatie https://www.erasmiaans.nl/ziekmelden/

Bereikbaarheid buiten schooltijden

mw. drs. M.B.C. Bovenberg-Zillikens 06-23378191 (bij leerlingzaken)
A.R. Gooijer 06-26058754 (bij gebouwzaken)

Schoolleiding en jaarleiders

Bo mw. drs. M.B.C. Bovenberg-Zillikens rector bovenberg@erasmiaans.nl
Ml M. Melsert MA conrector melsert@erasmiaans.nl

 

Mo J. Monster jaarleider leerjaar 1 monster@erasmiaans.nl
La mw. ir. F.C.L. Lampe jaarleider leerjaar 2 lampe@erasmiaans.nl
Va mw. E. Vaessen MA jaarleider leerjaar 3 vaessen@erasmiaans.nl
Om dr. S. Ooms jaarleider leerjaar 4 ooms@erasmiaans.nl
Vn mw. drs. M.C.J. Veneman jaarleider leerjaar 5 en 6 veneman@erasmiaans.nl

Leerlingondersteuning en -begeleiding

Bel mw. B.M.A. Bel MEd begeleider passend onderwijs, remedial teacher bel@erasmiaans.nl
Ds dr. A. Dijksman counselor, decaan dijksman@erasmiaans.nl
Fer mw. A. Ferdinandusse schoolmaatschappelijk werk ferdinandusse@erasmiaans.nl
Fil mw. S. Fillekes counselor fillekes@erasmiaans.nl
Ga drs. M.J.M. Gales decaan gales@erasmiaans.nl
La mw. ir. F.C.L. Lampe HB-coördinator lampe@erasmiaans.nl
Pl mw. drs. M.E.V. de Poel faalangstbegeleider depoel@erasmiaans.nl
Pos mw. M. Post MA ondersteuningscoördinator, anti-pestcoördinator, aandachtsfunctionaris post@erasmiaans.nl
Waa mw. J. van der Waal jeugdverpleegkundige j.van.der.waal@cjgrijnmond.nl

Docenten

 

Ac mw. drs. S. Accensi Duits accensi@erasmiaans.nl
Al Y. Alellou wiskunde alellou@erasmiaans.nl
Az mw. Y. Azmaz-Kilicaslan Duits azmaz@erasmiaans.nl
aB mw. mr. A.M. Baas Engels baas@erasmiaans.nl
Ba drs. F.M. Bank scheikunde bank@erasmiaans.nl
Be drs. K. de Boer Duits deboer@erasmiaans.nl
Bt mw. ir. drs. M.A. Botke wiskunde / schoolopleider/-coördinator OSR botke@erasmiaans.nl
Bo mw. drs. M.B.C. Bovenberg klassieke talen / rector bovenberg@erasmiaans.nl
Br M.A. Briegoos BEd lichamelijke opvoeding briegoos@erasmiaans.nl
Bk F.M.A. Broeke MA klassieke talen broeke@erasmiaans.nl
Bw drs. A.M. Brouwer wiskunde brouwer@erasmiaans.nl
Bg drs. C.M. van Bruggen Nederlands vanbruggen@erasmiaans.nl
Da J. Dane MA geschiedenis, maatschappijleer, kunstgeschiedenis dane@erasmiaans.nl
Dg mw. dr. M.J.L. Degenaar biologie, filosofie degenaar@erasmiaans.nl
Dk mw. drs. B.J.J. van Dijk economie, bedrijfseconomie lvdijk@erasmiaans.nl
Di ir. H.A.N. van Dijk natuurkunde vandijk@erasmiaans.nl
Ds dr. A. Dijksman scheikunde / counselor / decaan dijksman@erasmiaans.nl
Ed H. Ed-Dakhissi Frans eddakhissi@erasmiaans.nl
En mw. S. van den Engel lichamelijke opvoeding vandenengel@erasmiaans.nl
Er mw. E.H. Erb MA Nederlands erb@erasmiaans.nl
Et mw. dr. E.W.M. van Etten biologie vanetten@erasmiaans.nl
Fo C. Fousert MA Engels / examensecretaris fousert@erasmiaans.nl
Ga drs. M.J.M. Gales Engels / decaan / vertrouwens-contactpersoon gales@erasmiaans.nl
Gi S.J.G. Gillissen MA geschiedenis gillissen@erasmiaans.nl
Go mw. Y.M. Gommers BEd wiskunde gommers@erasmiaans.nl
Gz mw. N.D. González González Spaans gonzalez@erasmiaans.nl
Gn drs. A.M. Groen aardrijkskunde groen@erasmiaans.nl
Gl H.G. Groot Landeweer muziek grootlandeweer@erasmiaans.nl
dH mw. ir. K. den Heijer-van Egmond wiskunde denheijer@erasmiaans.nl
He E. van Heusden toneel vanheusden@erasmiaans.nl
Hg L.Th. de Hoog Nederlands hoog@erasmiaans.nl
Hb mw. H.A. Hoogenboom MA klassieke talen hhoogenboom@erasmiaans.nl
Ho R. Hoogenboom klassieke talen hoogenboom@erasmiaans.nl
Hk M.R. Hooijkaas MSc MEd natuurkunde hooijkaas@erasmiaans.nl
Hu C. Hulst MA geschiedenis, maatschappijleer hulst@erasmiaans.nl
Ja mw. L. de Jager lichamelijke opvoeding dejager@erasmiaans.nl
Jn drs. F.F. de Jong Engels fdejong@erasmiaans.nl
Ka mw. S.L.M. Kamps MEd wiskunde kamps@erasmiaans.nl
Kl mw. S. Kloos klassieke talen kloos@erasmiaans.nl
Kr drs. P. Kramer natuurkunde kramer@erasmiaans.nl
Kb mw. J.M. Kruisbeek tekenen, culturele vorming, kunst algemeen kruisbeek@erasmiaans.nl
La mw. ir. F.C.L. Lampe wiskunde / jaarleider lj. 2 lampe@erasmiaans.nl
Lg T.R. Ligtenberg BEd lichamelijke opvoeding ligtenberg@erasmiaans.nl
Mw A.D. Maarschalkerweerd MA aardrijkskunde maarschalkerweerd@erasmiaans.nl
Md mw. I. Madlener tekenen, techniek madlener@erasmiaans.nl
Mn mw. P.K. Martin MA Duits martin@erasmiaans.nl
Mm mw. M.J.I. van der Meer MA klassieke talen vandermeer@erasmiaans.nl
Ml M. Melsert MA klassieke talen / conrector melsert@erasmiaans.nl
Mo J. Monster wiskunde / jaarleider lj. 1 monster@erasmiaans.nl
Mu mw. drs. F.A. Mulder klassieke talen mulder@erasmiaans.nl
No mw. drs. D.J.M. Noten geschiedenis noten@erasmiaans.nl
Om dr. S. Ooms klassieke talen / jaarleider lj. 4 ooms@erasmiaans.nl
Oo mw. Y.M. Oosschot MA klassieke talen, culturele vorming oosschot@erasmiaans.nl
Pa mw. R.S. Paragh-Mahtabsing MEd wiskunde paragh@erasmiaans.nl
Pu mw. dr. M.O. Paulussen biologie paulussen@erasmiaans.nl
Pe S. Petersen BSc wiskunde petersen@erasmiaans.nl
Pl mw. drs. M.E.V. de Poel Nederlands / faalangsttraining depoel@erasmiaans.nl
Po O.J. Poiesz MA geschiedenis poiesz@erasmiaans.nl
Pn N.A. van der Pol MSc biologie vanderpol@erasmiaans.nl
Rs D.A. Reinds tekenen reinds@erasmiaans.nl
Rb mw. E. Rieborn MA Nederlands rieborn@erasmiaans.nl
Ri mw. V. Ristic MSc PhD biologie ristic@erasmiaans.nl
Rm mw. drs. M. Roos-van de Velde Frans roos@erasmiaans.nl
Ro mw. E.M.E. Roque Frans, Engels roque@erasmiaans.nl
Sa mw. V.K. Sankatsing-Mahadew MA Engels sankatsing@erasmiaans.nl
Sn mw. P.N.A. Santema MEd lichamelijke opvoeding santema@erasmiaans.nl
Sc mw. B.M. Schreuders MA klassieke talen schreuders@erasmiaans.nl
Se drs. C. Sels economie, bedrijfseconomie sels@erasmiaans.nl
Si drs. M. Simons klassieke talen simons@erasmiaans.nl
So M.L. Simons MA Nederlands msimons@erasmiaans.nl
vS drs. J.L. van Sloten klassieke talen vansloten@erasmiaans.nl
Sr J.C. Sluimer aardrijkskunde sluimer@erasmiaans.nl
St mw. C. Starrenburg MSc economie starrenburg@erasmiaans.nl
To mw. drs. R.A.W. den Toom-van den Ban Frans dentoom@erasmiaans.nl
Tr drs. W.F. Tromp Meesters klassieke talen trompmeesters@erasmiaans.nl
Va mw. E. Vaessen MA geschiedenis, maatschappijleer / jaarleider lj. 3 vaessen@erasmiaans.nl
Vn mw. drs. M.C.J. Veneman Engels / jaarleider lj. 5 en 6 veneman@erasmiaans.nl
Vr ir. A.J.J.M. Verlaar MMO wiskunde verlaar@erasmiaans.nl
Ve mw. drs. E.P. Vernij Frans / vertrouwenscontactpersoon vernij@erasmiaans.nl
Vi mw. drs. C.A. Viëtor Frans vietor@erasmiaans.nl
Vl G. Vleming MSc biologie vleming@erasmiaans.nl
Vo mw. drs. I.E. de Vos klassieke talen devos@erasmiaans.nl
Vu mw. drs. T.N. Vuong Chinees vuong@erasmiaans.nl
We mw. B.E.A.L. Weeteling-Broeders Nederlands weeteling@erasmiaans.nl
Wo mw. drs. J.C. de Wolf scheikunde dewolf@erasmiaans.nl

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Arr E. Arrindell fietsenstalling arrindell@erasmiaans.nl
Bel mw. B.M.A. Bel MEd begeleider passend onderwijs, remedial teacher bel@erasmiaans.nl
Bui mw. D. Bui receptie, mediatheek bui@erasmiaans.nl
Cag mw. Ş. Çağil receptie, telefoon / beheer mediatheek cagil@erasmiaans.nl
Doo E.J. Doolhof applicatiebeheer, ict-zaken doolhof@erasmiaans.nl
mDo mw. M.C.N. Doolhof-Wijdenbosch verzuimbegeleider / ondersteuning jaarleiders mdoolhof@erasmiaans.nl
Eij B.J.P. Eijsbouts MSc TOA eijsbouts@erasmiaans.nl
Fil mw. S. Fillekes verzuimbegeleider / counselor / opvanglokaal / ondersteuning jaarleiders fillekes@erasmiaans.nl
Goo A.R. Gooijer hoofd facilitaire zaken, gebouwbeheer, hoofd BHV gooijer@erasmiaans.nl
Het mw. H.J. van Heteren receptie, mediatheek vanheteren@erasmiaans.nl
Hoo mw. ir. A.J. Hoogeboom TOA hoogeboom@erasmiaans.nl
Jon E.J. de Jong roosterzaken, applicatiebeheer dejong@erasmiaans.nl
Ker mw. S. Kerkhof Cantina kerkhof@erasmiaans.nl
Kha M.A. Khan hoofd ICT, systeembeheerder khan@erasmiaans.nl
Kle mw. H.C.T. Klepper assistent schoolleiding / personeelsfunctionaris / preventiemedewerker klepper@erasmiaans.nl
Koo mw. E. Koopmans financiën koopmans@erasmiaans.nl
vdL P.A.T. van der Lee TOA vanderlee@erasmiaans.nl
Lwa E. van Leeuwaarden claviger vanleeuwaarden@erasmiaans.nl
Loo M. Looij facilitair medewerker / preventiemedewerker looij@erasmiaans.nl
Mei mw. Y. Meijer-Griffioen leerlingenadministratie meijer@erasmiaans.nl
Sun mw. S. Sundermeijer-Koitek TOA, receptie, mediatheek, verzuim, leermiddelen sundermeijer@erasmiaans.nl
Pos mw. M. Post MA ondersteuningscoördinator post@erasmiaans.nl
Ujh mw. M.R. Ujhelyi receptie, telefoon / kluissleutels / alg. schoolzaken ujhelyi@erasmiaans.nl

Externe instanties en functionarissen (sociale) veiligheid

ext mw. J. Ames vertrouwenspersoon Stichting BOOR jakkie_ames@hotmail.com, 06-13570625
ext dhr. B. van Gorcum en mw. D. Dufloo wijkagenten 0900-8844 (Bureau Doelwater)
ext Inspectie voor het onderwijs meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111
ext dhr. A. Kok vertrouwenspersoon Stichting BOOR arnoud@purpl3.nl, 06-14399025
ext mw. S. Ouweneel vertrouwenspersoon Stichting BOOR seenema@xs4all.nl, 06-46136150
ext Stichting BOOR (bevoegd gezag) bezwaar en beroep info@stichtingboor.nl, 010-2540800