After’s Cool

AFTER’S COOL biedt huiswerkbegeleiding aan op het Erasmiaans Gymnasium.

AFTER’S COOL heeft ruim 15 jaar ervaring met het begeleiden van scholieren bij hun schoolwerk. Onze professionele huiswerkbegeleiding is persoonlijk en altijd positief. Wij doorbreken elke neerwaartse spiraal en vinden oplossingen voor alles waar een leerling tegenaan loopt. Door de gestructureerde aanpak leren de leerlingen hun schoolwerk goed te organiseren. Iedereen is welkom, van eerstejaars tot eindexamenkandidaten.

AFTER’S COOL staat voor een praktische, concrete benadering, waarbij er toe wordt gewerkt naar zelfstandigheid van de leerlingen. Dat sluit goed aan op de werkwijze van het Erasmiaans Gymnasium: het uitgangspunt is dat kinderen leren de stof actief te leren en te maken.

Hoe werkt dit in de praktijk

Actief leren: We stimuleren de leerlingen om actief met de stof aan de slag te staan. Zo werken ze actief aan persoonlijke leerstrategieën. ‘Leren leren’ doen we aan de hand van onze leerstijlentest en onze eigen ‘leren doe je zo!’-methode. Dit draagt direct bij aan de zelfredzaamheid van leerlingen.

Planning en structuur: Met behulp van ons leerlingvolgsysteem zetten zij een vast huiswerkprogramma op waarbij leerlingen leren gestructureerd te werken en vooruit te denken.

Motivatie: We hebben veel aandacht voor de motivatie van leerlingen, omdat dit net als zelfvertrouwen en concentratie een belangrijke voorwaarde is om goed te kunnen leren. Wij zorgen voor een omgeving waar het fijn is om te komen, kinderen komen met relatief plezier, zo blijkt ook uit onze enquêtes. Ook kunnen wij (indien nodig) een motivatiescreening afnemen, om nog beter zaken die de motivatie belemmeren op te kunnen sporen.

EN BOVENDIEN

Iedere dag wordt al het leer- en maakwerk behandeld. Leerstof wordt overhoord, maakwerk wordt nagekeken op grove fouten. Voor ieder proefwerk of SO werkt het kind in ieder geval 3 dagen voor. Dit plant AFTER’S COOL samen met de kinderen. Iedere dag hebben we een team met begeleiders die kunnen helpen met alle vakken. Deze begeleiders hebben naast hun vakinhoudelijke kennis een training bij ons gekregen die gericht is op onze werkmethodes en oplossingsgericht werken.

SUCCESFACTOR

Wij adviseren om de huiswerkbegeleiding te starten vanaf 3 dagen per week.

De huiswerkbegeleiding op het Erasmiaans Gymnasium is van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur. De kosten voor 3 dagen huiswerkbegeleiding per week zijn €341,- per maand.

BIJLES

AFTER’S COOL verzorgt ook bijlessen in alle vakken. Ervaren AFTER’S COOL bijlesdocenten doorzien snel waar de knelpunten zitten en kunnen hierdoor goed helpen. De kosten voor deze bijles bedraagt 45,- per uur en zijn flexibel inzetbaar. Als je al huiswerkbegeleiding volgt krijg je korting op het bijlestarief.

Wilt u meer informatie, of wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek dan kunt u contact opnemen met Cecilia van Wingerden via erasmiaans@afterscool.nl of 06-14 15 51 06. Meer informatie is te vinden op www.afterscool.nl.