Bovenbouw

Lessentabel bovenbouw (afhankelijk van profiel)

Vak klas 4 klas 5 klas 6
Nederlands 3 3 2
Engels 2 3 2
Griekse taal en cultuur 4 4 4
Latijnse taal en cultuur 4 4 4
Frans 2 3 3
Duits 2 3 3
Spaans 2 3 3
Chinees 2 3 2
Aardrijkskunde 2 3 2
Geschiedenis/maatschappijleer 3 3 3
Economie 2 3 3
Bedrijfseconomie 2 2 3
Filosofie 2 2 3
Wiskunde A 3 3 3
Wiskunde B 3 4 3
Wiskunde C 3 3 2
Wiskunde D 2 2 2
Natuurkunde 3 3 2,5
Scheikunde 3 3 2,5
Biologie 3 3 2
Kunstgeschiedenis 1
Kunst algemeen 2 1
Beeldende vorming / drama / muziek 2 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 1
Mentoruur 1 1