Het Curatorium

Het Erasmiaans heeft vanaf het prille begin een Curatorium. Het Curatorium ontving in het verleden gelden uit erfenissen, legaten e.d. Deze gelden waren bestemd voor weduwen en wezen van (oud)-medewerkers. Deze noodzaak is inmiddels verdwenen. Uit dat verleden resteert nog een bedrag dat is vastgezet. Van de opbrengsten worden diverse projecten bekostigd, zoals een studiereis van leerlingen naar Rome in het kader van het Stipendium Erasmianum.

Daarnaast spreekt het Curatorium met de rector over het beleid van de school.

Het Curatorium bestaat uit leden met een netwerk in de Rotterdamse samenleving. De leden proberen ook via andere kanalen de belangen van het Erasmiaans te behartigen. Contactgegevens: curatorium@erasmiaans.nl.