Tentoonstelling

Sinds 1946 worden op het Erasmiaans Gymnasium rond 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht. Tijdens een plechtige bijeenkomst in de aula van de school worden de namen opgelezen van de leerlingen en oud-leerlingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht of omgekomen.

De school wil de huidige generatie leerlingen meer betrekken bij de Dodenherdenking. Hiertoe heeft de school een meerjarig educatief project ontwikkeld waarbij leerlingen zelf historisch onderzoek doen naar de oorlogsslachtoffers van hun school. Elk jaar onderzoeken eindexamenleerlingen een aantal Erasmiaanse oorlogsslachtoffers. De resultaten van hun onderzoek zijn te zien op de tentoonstelling Erasmiaanse Namen.

De tentoonstelling heeft elke paar jaar een andere vorm. Wat blijft, zijn de Erasmiaanse Namen zoals deze opgeschreven zijn op grote vellen papier door kunstenaar Bart Domburg, zoals hij dit eerder deed voor het kunstwerk De Namen in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

De intentie is de tentoonstelling elk jaar in mei opnieuw op te bouwen.

Foto: carine hekker fotografie