ONDERBOUW

Lessentabel onderbouw

Vak klas 1 klas 2 klas 3
Grieks 1 3 3
Latijn 3 3 3
Culturele vorming 2
Nederlands 4 3 3
Frans 3 2 2
Duits 3 3
Engels 2 2 2
Spaans 1*
Chinees 1*
Aardrijkskunde 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2
Economie 1
Wiskunde 4 3 3
Natuurkunde 2 2
Scheikunde 2
Biologie 1 2 2
Techniek 1
Tekenen 2 2 1
Muziek 1 1* 1*
Toneel 1 2* 2*
Lichamelijke opvoeding 3 2 2
Mentoruur 1 1 1
Totaal 32 32 34

*facultatief