Semper Floreat

Semper Floreat is de oud-leerlingenvereniging van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam.

Het doel van de vereniging is om de band tussen alle oud-leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in stand te houden en te versterken. Activiteiten zijn onder andere het organiseren van een reünie en het uitgeven van een verenigingsblad, de Tolle Belege.

Tot 1995 heette de oud-leerlingenvereniging Mensa, Hortus, Bellum!, naar de voorbeelden van de eerste en tweede declinatie uit het beruchte grammaticaboek Via Recta.
Mensa, Hortus, Bellum! is opgericht in 1981, maar leidde een enigszins slapend bestaan tot 1994, het jaar waarin voor het eerst sinds 1985 een reünie werd georganiseerd, en wel ter gelegenheid van het 665-jarig bestaan van de school.

Ongeveer rond deze tijd vatte een aantal oud-leerlingen het plan op om Mensa, Hortus, Bellum! nieuw leven in te blazen.
Omdat de herkomst van de naam Mensa, Hortus, Bellum! slechts bij een klein aantal oud-leerlingen bekend was èn omdat de naam niet specifiek van toepassing was op het Erasmiaans Gymnasium, is de vereniging doorgegaan onder de naam Semper Floreat, een zinsnede uit het schoollied.

Bestuur:

Klaas Taselaar, praeses, taselaarklaas@gmail.com
Pieter van der Hoeven
Els Fockens
Carien Janssen van Raay
Ghislaine Ottevanger

Lid worden