Visie en missie

Visie op onderwijs en ondersteuning

In 1842 is onze school naar Erasmus genoemd. Erasmus is een beroemd humanist en Rotterdammer van geboorte. Hij heeft veel geschreven over onderwijs en benadrukt dat een school een ruimere taak heeft dan alleen het overdragen van kennis. Hij geeft aan dat op school ruimte moet zijn voor het overbrengen van humanitas. Wij willen aan dit ideaal voldoen door niet alleen – vanzelfsprekend – op te leiden tot het gymnasiumdiploma, maar ook door onze leerlingen te stimuleren zich te ontwikkelen tot een compleet mens.

Iedere Erasmiaan, leerling en medewerker, is uniek. Authenticiteit en eigenzinnigheid worden gewaardeerd. We moedigen leerlingen aan om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen, terwijl we leerlingen tegelijkertijd opvoeden binnen onze normen en waarden: op het Erasmiaans Gymnasium, een openbare school, hebben we respect voor de verschillen in levensovertuiging, godsdienst, cultuur, afkomst, geslacht of seksuele voorkeur. We hebben niet alleen respect voor elkaar, maar tonen ook interesse in elkaar. We vormen een hechte gemeenschap, er heerst een wij-gevoel en we staan altijd open voor het gesprek.

Het Erasmiaans Gymnasium biedt een opleiding waarbij leerlingen als vanzelfsprekend meekrijgen dat het verleden doorwerkt in het heden en dat je altijd met een been in het verleden staat, zelfs als je naar de toekomst kijkt. We leggen door de aandacht voor de klassieke cultuur een verbinding tussen heden en verleden, het eigene en het vreemde.

Door hun talenten hebben onze leerlingen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We willen onze leerlingen bewust maken van deze verantwoordelijkheid en de rol die ze op zich kunnen nemen.

Op het Erasmiaans Gymnasium leiden we de leerlingen op voor een gymnasiumdiploma, en daarmee voor een universitaire vervolgopleiding. Hiervoor geven wij goed onderwijs in kennis en vaardigheden en goede begeleiding voor elke leerling. We bieden ondersteuning, verbreding en verdieping, binnen en buiten de lessen, voor leerlingen die dat willen of nodig hebben. We dagen leerlingen en medewerkers uit om zich te ontplooien en te excelleren. We durven hierbij hoge eisen te stellen aan elkaar.

Om elke, unieke Erasmiaan in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien en te excelleren is én keuzevrijheid én ruimte nodig. Keuzevrijheid gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid, voor jezelf en het geheel. Degenen die deze verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen bij ons de ruimte. Om deze ruimte te creëren, zijn we flexibel, als individu en als organisatie.

Het Erasmiaans Gymnasium is een school met traditie en sfeer. Het unieke schoolgebouw draagt hier in hoge mate aan bij. We houden vast aan tradities en we gaan continu de uitdaging aan om ons te blijven ontwikkelen in een snel veranderende wereld.

Motto: Ex Pluribus Unum

Het motto van onze school, ex pluribus unum (eenheid in verscheidenheid), is ontleend aan de vroegchristelijke schrijver en kerkvader Augustinus (354-430). Onze school is een afspiegeling van de multiculturele samenleving in Rotterdam. De school heeft ruim 1100 leerlingen en meer dan 100 medewerkers, ieder met eigen kwaliteiten en ambities. Die verscheidenheid is het kapitaal van onze school. Tegelijkertijd zijn wij één en eensgezind wanneer het over de belangrijkste dingen in een school gaat: wij allen willen uitstekend onderwijs krijgen c.q. bieden én onszelf verder ontwikkelen en verbeteren in een goede en veilige sfeer en omgeving. Het is onze gemeenschappelijke uitdaging om in dat opzicht ook in de toekomst unum te zijn.

Kernbegrippen uit de visie in relatie tot de koers van Stichting BOOR

Kernbegrip visie Erasmiaans Kernwaarde BOOR Belofte BOOR
Authentiek en eigenzinnig Actieve pluriformiteit Ieder talent telt
Flexibiliteit: keuzevrijheid en ruimte Maximale talentontplooiing Sterke scholen door sterke organisatie
Ondersteuning geven en verantwoordelijkheid nemen Maximale talentontplooiing Ieder talent telt
Interesse in elkaar en open voor het gesprek Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht School is een burgerschapsacademie; verbonden en veilig
Klassieke cultuur als drager van de verbinding tussen heden en verleden, eigene en vreemde Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht School is een burgerschapsacademie, versterken door vernieuwing
Bewustmaking rol in maatschappij Sterke binding met de samenleving School is een burgerschapsacademie
Voorbereiding op (meestal universitaire) vervolgopleiding Maximale talentontplooiing Ieder talent telt
Verbreding en verdieping Maximale talentontplooiing Ieder talent telt, verbonden en veilig
Uitdagen tot excellentie Maximale talentontplooiing Ieder talent telt
Traditie en ontwikkeling Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht Verbonden en veilig, versterken door vernieuwing

Missie van de school

Onze missie is om elke leerling uit te dagen, te inspireren en te ondersteunen om zich te ontplooien en te excelleren, zodat elke leerling na het behalen van het gymnasiumdiploma klaar is om een actieve en verantwoordelijke rol te spelen in de samenleving.