Aanmeldingsprocedure 2021-2022

Voor aanmelding voor het eerste leerjaar hanteren we De OverstapRoute. Alle leerlingen met een vwo-advies zijn welkom.

Vanaf donderdag 7 januari 2021 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek van dinsdag 2 t/m donderdag 18 maart 2021.

T: 010 436 00 45

Vanaf donderdag 7 januari 2021 kan het aanmeldingsformulier van onze school worden ingevuld via de site: www.erasmiaans.nl

De aanmelding kan alleen plaatsvinden om de hierboven genoemde aanmeldingsperiode. In die periode worden ook de aanmeldingsgesprekken gehouden op onze school. De volgende documenten dient u bij het aanmeldingsgesprek mee te nemen als u uw kind wilt inschrijven:

  1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool) indien het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school van voorkeur is.
  2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool). Hierop staat ook het advies van de basisschool vermeld. Mocht u geen unieke code van de basisschool hebben ontvangen dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van het advies van de basisschool. Toelatingscriterium Erasmiaans: VWO advies van de basisschool (geen H/V-advies).
  3. Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling
  4. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes. U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt, volledig te informeren over uw kind.

Er wordt tijdens het aanmeldingsgesprek een lotingsnummer uitgereikt voor het geval er geloot moet worden bij meer dan 210 aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er op woensdag 24 maart 2021 geloot.  Alleen leerlingen die in groep 8 de Talentenklas op het Erasmiaans Gymnasium met goed gevolg hebben doorlopen en een VWO-advies hebben gekregen van de basisschool worden bij voorrang geplaatst.

Mocht er niet geloot hoeven te worden, ontvangt u op maandag 22 maart een mail ter bevestiging van de plaatsing. Bij een eventuele loting zullen we op donderdag 25 maart de plaatsing via de site bekendmaken en ontvangt u een mail ter bevestiging.

Indien er vragen zijn: jaarleider leerjaar 1, de heer Monster: monster@erasmiaans.nl

Aanmeldingsgesprek via Teams

Vanwege de huidige omstandigheden zijn we helaas genoodzaakt de gesprekken online te organiseren via Teams. Op het aanmeldingsformulier heeft u een e-mailadres opgegeven; dit gebruiken we voor de uitnodiging voor het online gesprek. U ontvangt een paar dagen vóór het gesprek een bevestigingsmail van de afspraak met daarin de link van Teams.

Normaal gebruiken we het aanmeldgesprek ook voor een aantal administratieve handelingen. De inschrijving kan pas officieel gemaakt worden als we in het bezit zijn van het definitieve advies met de daarbij horende unieke code. Mogelijk heeft u dit formulier al aan ons opgestuurd, maar als dat niet zo is,  willen wij u vragen deze code bij de hand te houden. Dit geldt ook voor het keuzeformulier voor de 2e en 3e keuze. Basisscholen buiten de regio Rotterdam gebruiken geen unieke code, in dat geval hebben we het BSN-nummer van uw kind nodig.