Aanmeldingsprocedure 2022-2023

Voor aanmelding voor het eerste leerjaar hanteren we De OverstapRoute. Alle leerlingen met een vwo-advies zijn welkom.

Vanaf donderdag 13 januari 2022 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek in de aanmeldperiode (21 februari t/m donderdag 18 maart 2022).

T: 010 436 00 45

Vanaf donderdag 13 januari 2022 kan het aanmeldingsformulier van onze school worden ingevuld via de site: www.erasmiaans.nl

De aanmelding kan alleen plaatsvinden om de hierboven genoemde aanmeldingsperiode. In die periode worden ook de aanmeldingsgesprekken gehouden op onze school. De volgende documenten dient u bij het aanmeldingsgesprek mee te nemen als u uw kind wilt inschrijven:

  1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool) indien het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school van voorkeur is.
  2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool). Hierop staat ook het advies van de basisschool vermeld. Mocht u geen unieke code van de basisschool hebben ontvangen dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van het advies van de basisschool. Toelatingscriterium Erasmiaans: VWO advies van de basisschool (geen H/V-advies).
  3. Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling
  4. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes. U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt, volledig te informeren over uw kind.

Indien er vragen zijn: jaarleider leerjaar 1, de heer Monster: monster@erasmiaans.nl