Aanmeldingsprocedure 2020-2021

Vanaf donderdag 9 januari 2020 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek van dinsdag 3 t/m woensdag 11 maart 2020.

 T: 010 436 00 45

Vanaf donderdag 9 januari 2020 kan het aanmeldingsformulier van onze school worden ingevuld via de site: www.erasmiaans.nl

De aanmelding kan alleen plaatsvinden van 3 t/m 11 maart. In die periode worden ook de aanmeldingsgesprekken gehouden op onze school. De volgende documenten dient u bij het aanmeldingsgesprek mee te nemen als u uw kind wilt inschrijven:

  1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool) indien het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school van voorkeur is.
  2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool). Hierop staat ook het advies van de basisschool vermeld. Mocht u geen unieke code van de basisschool hebben ontvangen dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van het advies van de basisschool. Toelatingscriterium Erasmiaans: VWO advies van de basisschool (geen H/V-advies).
  3. Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling
  4. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes. U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt, volledig te informeren over uw kind.

Er wordt tijdens het aanmeldingsgesprek een lotingsnummer uitgereikt voor het geval er geloot moet worden bij meer dan 240 aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er op donderdag 19 maart 2020 geloot.  Alleen leerlingen die in groep 8 de Talentenklas op het Erasmiaans Gymnasium met goed gevolg hebben doorlopen en een VWO-advies hebben gekregen van de basisschool worden bij voorrang geplaatst.

Mocht er niet geloot hoeven te worden, ontvangt u op maandag 16 maart een mail ter bevestiging van de plaatsing. Bij een eventuele loting zullen we op vrijdag 20 maart de plaatsing via de site bekendmaken en ontvangt u een mail ter bevestiging.

Indien er vragen zijn: jaarleider leerjaar 1, de heer Monster: monster@erasmiaans.nl