Aanmeldingsprocedure 2024-2025

Voor aanmelding voor het eerste leerjaar hanteren we De OverstapRoute. Alle leerlingen met een vwo-advies zijn welkom. Wij hanteren voor de eerste aanmeldperiode geen maximumaantal toe te laten leerlingen: er is dus geen sprake van een loting.

Vanaf donderdag 11 januari 2024 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek in de aanmeldperiode (dinsdag 19 maart t/m vrijdag 22 maart 2024 en maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart 2024).

T: 010 436 00 45

Vanaf donderdag 11 januari 2024 kan het aanmeldingsformulier van onze school worden ingevuld via de site: www.erasmiaans.nl

De aanmelding kan alleen plaatsvinden in de hierboven genoemde aanmeldingsperiode. In die periode worden ook de kennismakingsgesprekken gehouden op onze school. De volgende documenten dient u bij het kennismakingsgesprek mee te nemen als u uw kind wilt inschrijven:

  1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool) indien het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school van voorkeur is.
  2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool). Hierop staat ook het advies van de basisschool vermeld. Mocht u geen unieke code van de basisschool hebben ontvangen dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van het advies van de basisschool. Toelatingscriterium Erasmiaans: VWO advies van de basisschool (geen H/V-advies).
  3. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes. U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt, volledig te informeren over uw kind.

Indien er vragen zijn: jaarleider leerjaar 1, de heer Monster: monster@erasmiaans.nl