Aanmeldingsprocedure 2023-2024

Voor aanmelding voor het eerste leerjaar hanteren we De OverstapRoute. Alle leerlingen met een vwo-advies zijn welkom. Wij hanteren voor de eerste aanmeldperiode geen maximumaantal toe te laten leerlingen: er is dus geen sprake van een loting.

Vanaf donderdag 12 januari 2023 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek in de aanmeldperiode (maandag 20 februari t/m vrijdag 17 maart 2023). De kennismakingsgesprekken vinden in principe plaats op woensdag 8 maart 2023.

T: 010 436 00 45

Vanaf donderdag 12 januari 2023 kan het aanmeldingsformulier van onze school worden ingevuld via de site: www.erasmiaans.nl

De aanmelding kan alleen plaatsvinden om de hierboven genoemde aanmeldingsperiode. In die periode worden ook de kennismakingsgesprekken gehouden op onze school. De volgende documenten dient u bij het kennismakingsgesprek mee te nemen als u uw kind wilt inschrijven:

  1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool) indien het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school van voorkeur is.
  2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool). Hierop staat ook het advies van de basisschool vermeld. Mocht u geen unieke code van de basisschool hebben ontvangen dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van het advies van de basisschool. Toelatingscriterium Erasmiaans: VWO advies van de basisschool (geen H/V-advies).
  3. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes. U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt, volledig te informeren over uw kind.

Indien er vragen zijn: jaarleider leerjaar 1, de heer Monster: monster@erasmiaans.nl