Aanmeldingsprocedure 2019-2020

Vanaf donderdag 10 januari 2019 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek voor de inschrijfdagen van dinsdag 5 t/m maandag 11 maart 2019.

Vanaf donderdag 10 januari 2019 kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld via het aanmeldingsformulier op de website.

De volgende documenten dient u bij het aanmeldingsgesprek mee te nemen:

1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool) waarbij het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school van voorkeur heeft
2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool)
3. Het advies van de basisschool; toelatingscriterium: VWO advies van de basisschool
4. Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling
5. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes.
U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt, volledig te informeren over uw kind.

Alleen leerlingen die de Talentenklas op het Erasmiaans Gymnasium met goed gevolg hebben doorlopen en een VWO-advies hebben gekregen van de basisschool worden bij voorrang geplaatst.

Er wordt tijdens het aanmeldingsgesprek een lotingsnummer uitgereikt voor het geval er geloot moet worden bij teveel aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er op donderdag 4 april 2019 geloot.

Op vrijdag 5 april 2019 zullen we de plaatsing via de site bekendmaken en ontvangt u een mail over de plaatsing.

Indien er vragen zijn: melief@erasmiaans.nl