Open Dag en aanmeldingen

Voorlichtingsavond en Open Dag

Woensdag 9 januari 2019, 19.30-21.30 uur: Voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen

Zaterdag 2 februari 2019, 8.30-12.30 uur: Open Dag

Aanmeldingsprocedure

Hieronder vindt u de aanmeldingsprocedure van het Erasmiaans Gymnasium voor schooljaar 2018 – 2019. Deze aanmeldperiode is inmiddels voorbij. Zodra de procedure voor het schooljaar 2019 – 2020 bekend is, kunt u die op deze pagina vinden.

Vanaf donderdag 11 januari 2018 kunt u telefonisch een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek in de periode van maandag 5 t/m woensdag 14 maart 2018 via 010 436 00 45.
Vervolgens kunt u vanaf donderdag 11 januari 2018 het aanmeldingsformulier invullen via deze link

De volgende documenten dient u bij het aanmeldingsgesprek mee te nemen:

1. De ingevulde en door beide ouders ondertekende voorkeurslijst (deze ontvangt de ouder via de basisschool), waarbij het Erasmiaans Gymnasium uw eerste school  van voorkeur is;
2. Het formulier met de unieke code van Onderwijs Transparant (dit ontvangt de ouder via de basisschool);
3. Het advies van de basisschool (N.B. toelatingscriterium Erasmiaans: VWO, dus geen Havo/VWO);
4. Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling;
5. Verklaringen in verband met bijzondere (medische) omstandigheden, bv AD(H)D, dyslexie, diabetes. Ouders hebben de plicht om de school waar het kind wordt aangemeld, volledig te informeren.

Alleen toelaatbare leerlingen die de Talentenklas op het Erasmiaans Gymnasium met goed gevolg hebben doorlopen in 2017-2018, worden bij voorrang geplaatst.

Er wordt tijdens het aanmeldingsgesprek een lotingsnummer uitgereikt voor het geval er geloot moet worden bij teveel aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt de loting plaats op woensdag 28 maart 2018.

Op donderdag 29 maart 2018 zullen we de geplaatste leerlingen via de site bekendmaken. Tevens ontvangen de ouders een bericht per mail.

Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen via: melief@erasmiaans.nl.