Voorlichtingsavond, open dag en open lessen

Woensdag 6 januari 2021 19.30-21.30 uur: Online voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen.

Woensdag 3 februari 2021 14.00-16.00 uur: Online kennismaking (als alternatief voor de open lesmiddagen. Aanmelden via www.erasmiaans.nl/openlessen)

Zaterdag 6 februari 2021 8.30-12.30 uur: Open dag (online: houd de website in de gaten voor meer informatie)

Online kennismaken?

Helaas kunnen we door de verlengde lockdown ook de open lesmiddagen niet door laten gaan.

Omdat we geïnteresseerde leerlingen toch de mogelijkheid willen geven om persoonlijk kennis te maken met de school (leerlingen en docenten) hebben we een alternatief bedacht: een korte vraag- en antwoordsessie via Teams op woensdag 3 februari.

Als u uw kind opgeeft voor zo’n sessie, wordt hij/zij in een groep van ca. 10 zevende- en achtstegroepers in een Teamsgesprek ingedeeld. In dit groepje is één van onze docenten aanwezig, samen met twee huidige eersteklasleerlingen.

Tijdens deze sessie kunnen de nieuwe leerlingen vragen stellen. Uiteraard kunt u als ouder ook aanschuiven en meedoen met het stellen van vragen.

De bijeenkomst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Het precieze tijdstip krijgt u later van ons door.

Om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen willen we u vragen uw kind opnieuw in te schrijven via onze website (www.erasmiaans.nl/openlessen). Rond 1 februari kunt u de uitnodiging voor het Teamsgesprek van ons verwachten. Let op: u (of uw kind) ontvangt de uitnodiging op het e-mailadres dat u in het formulier opgeeft.