Talentenklas

De Talentenklas is bedoeld voor potentiële gymnasiasten die van huis uit niet snel in aanraking komen met het voorbereidend hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het gaat om gemotiveerde en breed geïnteresseerde slimme kinderen die door de thuissituatie een achterstand hebben in tekstbegrip en woordenschat van de Nederlandse taal én een minder brede culturele bagage hebben meegekregen. Hierdoor lopen zij een grote kans om onder hun niveau het voortgezet onderwijs in te stromen en dat willen we voorkomen.

In de praktijk werken we met deze leerlingen aan het verkrijgen van extra vaardigheden en kennis, vooral op het gebied van Nederlandse taal en algemene ontwikkeling. De leerlingen volgen hiertoe een jaar lang lessen gedurende twee klokuren op woensdagmiddag. Daarnaast leren we ze omgaan met de ongeschreven regels, het verborgen curriculum, de codes die vaak onbegrijpelijk zijn voor kinderen die uit milieus komen waar weinig contact is met autochtone hoogopgeleide kinderen (die de meerderheid uitmaken op een gymnasium). Tevens worden ongeveer vijf buitenschoolse activiteiten georganiseerd gericht op de leerlingen en hun ouders, om ervaring op te doen en kennis te maken met sport, kunst en cultuur.

Een ander belangrijk onderdeel is het aanbod gericht op ouderbetrokkenheid. Ouders worden ondersteund om de schoolloopbaan van hun kind zo succesvol mogelijk te laten vervolgen. De ouders dienen deel te nemen aan twaalf trainingen die tweewekelijks in de avonduren op het Erasmiaans Gymnasium verzorgd worden door onze partnerorganisatie “Sezer voor diversiteit” www.sezer.nl.

Voor kinderen en hun ouders zijn geen kosten verbonden aan dit project.

Jaarlijks selecteren we in april/mei samen met de leerkrachten van de basisscholen 15 leerlingen uit groep 7 die het volgende schooljaar op het Erasmiaans Gymnasium mogen deelnemen aan onze Talentenklas.