Zit je in groep 8?

Het Erasmiaans Gymnasium is een categoriaal gymnasium in het centrum van Rotterdam. Een veilige school met goede resultaten en keuzevrijheid voor leerlingen. Heb je een vwo-advies? Kijk dan op www.erasmiaans.nl of kom langs op de open dag!

Open dag, open lessen en voorlichtingsavond

Woensdag 6 januari 2021 19.30-21.30 uur: Online voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen.

Woensdag 3 februari 2021 14.00-16.00 uur: Online kennismaking (als alternatief voor de open lesmiddagen. Aanmelden via www.erasmiaans.nl/openlessen)

Zaterdag 6 februari 2021 8.30-12.30 uur: Open dag (online: houd de website in de gaten voor meer informatie)

Online kennismaken?

Helaas kunnen we door de verlengde lockdown ook de open lesmiddagen niet door laten gaan.

Omdat we geïnteresseerde leerlingen toch de mogelijkheid willen geven om persoonlijk kennis te maken met de school (leerlingen en docenten) hebben we een alternatief bedacht: een korte vraag- en antwoordsessie via Teams op woensdag 3 februari.

Als u uw kind opgeeft voor zo’n sessie, wordt hij/zij in een groep van ca. 10 zevende- en achtstegroepers in een Teamsgesprek ingedeeld. In dit groepje is één van onze docenten aanwezig, samen met twee huidige eersteklasleerlingen.

Tijdens deze sessie kunnen de nieuwe leerlingen vragen stellen. Uiteraard kunt u als ouder ook aanschuiven en meedoen met het stellen van vragen.

De bijeenkomst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Het precieze tijdstip krijgt u later van ons door.

Om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen willen we u vragen uw kind opnieuw in te schrijven via onze website (www.erasmiaans.nl/openlessen). Rond 1 februari kunt u de uitnodiging voor het Teamsgesprek van ons verwachten. Let op: u (of uw kind) ontvangt de uitnodiging op het e-mailadres dat u in het formulier opgeeft.

Ex Pluribus Unum

Op een gymnasium hebben de klassieke talen een belangrijke plaats in het lesprogramma. Vanaf leerjaar 1 krijg je Latijn en Grieks, en iedereen doet in minstens een van deze vakken eindexamen. Door het leren van deze bijzondere talen krijg je inzicht in hoe een taal in elkaar zit en kun je verbanden leggen met andere (moderne) talen. Ook maak je kennis met de klassieke cultuur. Het motto van de school is Ex Pluribus Unum, eenheid door verscheidenheid. We hebben ca. 1130 leerlingen van allerlei achtergronden en culturen. Toch vormen alle leerlingen een hechte gemeenschap met respect en interesse voor elkaar.

Modern met rijke historie

Het Erasmiaans Gymnasium bestaat al (minstens) 691 jaar: dat betekent dat de school al ouder is dan Rotterdam zelf! Hierdoor hebben we een aantal bijzondere tradities: een schoollied (in het Latijn en het Grieks!), een leerlingenbond die leuke activiteiten voor de leerlingen organiseert, de Romereis in leerjaar 5 en de promotie, een ceremonie aan het eind van het schooljaar in de Laurenskerk waarbij je bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Als je als nieuwe leerling bent toegelaten, word je plechtig geïnaugureerd in de Arminiuskerk: vanaf dat moment mag je jezelf Erasmiaan noemen. Het monumentale schoolgebouw uit 1937, uitgerust met moderne faciliteiten zoals Wi-Fi en een mediatheek, draagt bij aan deze bijzondere sfeer.

Keuzevrijheid

Op het Erasmiaans valt er veel te kiezen: al in de onderbouw zijn er keuzevakken als toneel, muziek (verplicht in klas 1), Spaans en Chinees. In de bovenbouw kies je een profiel (een vakkenpakket) waarin je examen wilt doen. De meeste van onze leerlingen kiezen minstens één extra vak en doen examen in twee profielen. Maar als je wilt en het aankunt, kan er meer: nog meer keuzevakken, examen in drie of vier profielen of school combineren met (top)sport. Op het Erasmiaans word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Bij veel vakken kun je iets extra’s doen, bijvoorbeeld meedoen aan Olympiades of het halen van een internationaal erkend taalcertificaat. Hierbij ligt het niveau vaak hoger dan het vwo-examen! De doorstroom- en slagingspercentages van onze school zijn uitstekend. Het afgelopen jaar (2019) slaagde maar liefst 98% van de zesdeklassers, waarvan 26 met het predicaat cum laude.

Bijzonderheden

  • Openbare school waar leerlingen zich thuis voelen en geïnteresseerd zijn in elkaar;
  • Erasmianen vormen een hechte gemeenschap;
  • Leerlingen helpen en stimuleren elkaar;
  • Veel keuzevrijheid, bijvoorbeeld in extra vakken;
  • Veel aandacht voor (klassieke) cultuur;
  • Maatschappelijk betrokken. Diverse projecten, o.a. maatschappelijke stage, Erasmiaans Europees Parlement, Model United Nations;
  • Mogelijkheden om te verbreden en te verdiepen voor leerlingen die dit aankunnen
    (verrijkingsproject, Honours Program);
  • Een school met traditie en sfeer in een uniek schoolgebouw.

Inschrijvingsprocedure

We hanteren De OverstapRoute. Alle leerlingen met een vwo-advies zijn welkom. Zie de pagina Aanmeldingsprocedure voor actuele informatie.