Erasmiaans Honours Programma

Op het Erasmiaans hebben we voor leerlingen uit klas 4, 5 en 6 de mogelijkheid om mee te doen aan het Erasmiaans Honours Programma, het EHP. Het doel van het EHP is om getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw uit te dagen om extra activiteiten te doen en zich daardoor op drie verschillende terreinen verder te ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal. We stimuleren de leerlingen om ook activiteiten te kiezen die net iets buiten hun comfort zone liggen en om samen te werken.

Leerlingen ervaren het EHP over het algemeen als heel leerzaam en waardevol.

In klas 6 ronden EHP leerlingen hun programma af met een verslag van hun activiteiten. Zij verkrijgen daarmee het EHP-certificaat.

In het verslag zijn alle activiteiten beschreven met een reflectie daarop. Het verslag moet aan de volgende eisen voldoen voor het behalen van het EHP certificaat.

  • 10 verschillende activiteiten waarin alle drie de categorieën zijn vertegenwoordigd (cognitief, creatief en sociaal)
  • van alle activiteiten is er bewijsmateriaal
  • er is minimaal 150 uur in totaal aan het EHP besteed
  • het verslag is van voldoende kwaliteit (taalgebruik en verzorging)

Voor vragen kunnen jullie terecht bij een van de begeleiders van het EHP:

Mw. Botke, mw. van der Meer of mw. van Etten