Olympiades

Biologie Olympiade

Alle leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Biologie Olympiade. De opgaven zijn best pittig en uitdagend maar als je biologie een beetje leuk vindt: vooral erg leuk. Zeker voor leerlingen uit de zesde klas is het ook een interessante mogelijkheid om te trainen voor het centraal examen. De voorronde op school wordt via de lessen en de website aangekondigd.

De beste 100 leerlingen (landelijk doen er ongeveer 9500 leerlingen mee) worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze leerlingen krijgen ter voorbereiding onder andere een trainingsdag op de UvA of de VU te Amsterdam. De toets van de tweede ronde wordt eind maart gehouden op school.

Hierna is er nog een derde en laatste ronde voor de top twintig bij Wageningen University. Deze week bestaat uit een intensief programma met colleges en practica van experts over de nieuwste ontwikkelingen op biologiegebied . De beste vier leerlingen vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Biologie Olympiade.
Kijk voor extra informatie en bijvoorbeeld oude opgaven op de site: www.biologieolympiade.nl

Nog vragen? Je kunt ook terecht bij jouw eigen docent(e) biologie. Aanmelden? Mail naar: vanderpol@erasmiaans.nl

Wiskunde Olympiade

Je kunt je opgeven bij meneer Brouwer, brouwer@erasmiaans.nl.

De circa 1000 beste leerlingen worden uitgenodigd worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Zij komen uit drie categorieën: onderbouw, klas 4 en klas 5. De leerlingen uit de onderbouw hebben minder punten nodig om door te gaan naar de tweede ronde, dan de leerlingen uit klas 4, en die weer minder uit dan de leerlingen uit klas 5. De opgaven zijn voor iedereen hetzelfde.

De circa 130 leerlingen van de tweede ronde gaan door naar de finale in september. Dit jaar was één van onze leerlingen doorgedrongen tot die finale. Heel knap! Wil jij dat kunststukje herhalen? Geef je op. En ga naar www.wiskundeolympiade.nl en zoek oefenopgaven. Zoals bij voorbeeld:

In een klaslokaal staan stoelen en krukken. Op elke stoel en op elke kruk zit een kind. Elke stoel heeft 4 poten, elke kruk heeft 3 poten en elk kind heeft 2 benen. Bij elkaar geeft dit een totaal van 39 poten en benen.

Hoeveel stoelen staan er in de klas?

A 3
B 4
C 5
D 6
E 9

Scheikunde Olympiade

Alle leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Scheikunde Olympiade. De opgaven zijn best pittig en uitdagend maar als je scheikunde een beetje leuk vindt: vooral erg leuk. De voorronde wordt in januaribop school gehouden en aangekondigd in de lessen en op de website.

De beste 100 leerlingen (landelijk doen er ongeveer 4500 leerlingen mee) worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze wordt gehouden op school.

Hierna is er nog een derde en laatste ronde in mei/juni die bestaat uit een week lang colleges volgen en theoretische en praktische opdrachten doen bij Avebe te Groningen. De beste vier leerlingen vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Scheikunde Olympiade.

Kijk voor extra informatie en bijvoorbeeld oude opgaven op de site: www.scheikundeolympiade.nl

Je kunt ook terecht bij meneer Dijksman (meestal lokaal 0.07/0.09). Nog vragen? Aanmelden? Mail naar: dijksman@erasmiaans.nl

Natuurkunde Olympiade

Alle leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) kunnen meedoen aan de eerste ronde van de Natuurkunde Olympiade. De opgaven zijn best pittig en uitdagend maar als je natuurkunde een beetje leuk vindt: vooral erg leuk. De toets wordt digitaal (op de computer) afgenomen. Kijk voor extra informatie en bijvoorbeeld oude opgaven op de site: www.natuurkundeolympiade.nl. De eerste ronde wordt op school gehouden in januari.

De beste 200 leerlingen (landelijk) worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze wordt in april gehouden in Utrecht of Groningen.

Nog vragen? Stel ze aan je natuurkundedocent of meneer van Dijk (meestal lokaal 0.06).
Aanmelden: mail naar vandijk@erasmiaans.nl