Reizen en projecten

Introductiedag

In de eerste week van het schooljaar volgen de eersteklassers de zogenaamde introductiedag: in en buiten ons gebouw aan de Wytemaweg leren de leerlingen elkaar, de mentor, de hulpmentoren (leerlingen uit het 4e leerjaar) en hun docenten beter kennen.

Brood en spelen

In de laatste week voor de kerstvakantie is er een activiteitendag, waarbij de eersteklassers alle facetten van het leven in Rome leren kennen. De secties klassieke talen, muziek en tekenen bundelen hun krachten om het leven in de klassieke oudheid voor de leerlingen ook voelbaar te maken.

Driedaagse leerjaar 1

Aan het eind van het 1e leerjaar is er een gezamenlijke driedaagse reis naar een locatie binnen Nederland. De nadruk ligt hierbij op het leren samenwerken en elkaar (nog) beter leren kennen in een ander verband dan het vertrouwde leslokaal. Deze driedaagse maakt deel uit van het lesprogramma en is derhalve verplicht.

Trier

De derdeklassers nemen deel aan de driedaagse, vakoverstijgende werkweek naar Trier, waaraan de leerlingen een actieve bijdrage leveren in de vorm van referaten. De voorbereiding (en beoordeling) vindt plaats in de vaklessen; daardoor is het programma verplicht voor alle leerlingen.

Erasmiaans Europees Parlement (EEP)

Leerlingen uit het 4e leerjaar leven zich gedurende vier dagen intensief in als Europarlementariërs. Zij bereiden in groepen onder leiding van docenten en ouderejaars-leerlingen gedurende drie dagen resoluties voor en presenteren en verdedigen deze in een gezelschap van beide keren rond de 100
personen met een praesidium en jury. Leerlingen die zich hierin verder willen bekwamen, kunnen vervolgens deelnemen aan het EEPD op onze school of een volledig Engelstalig EEYP op een locatie in Europa.

Romereis

De sinds vele jaren georganiseerde klassieke reis voor de leerlingen van het vijfde leerjaar vormt de bekroning van hun gymnasiale loopbaan. Onder begeleiding van ter zake kundige docenten wordt een gevarieerd en intensief programma afgewerkt, waarbij Rome en Pompeï met de vele facetten een
onvergetelijke indruk maken op de deelnemers.