RGB

Iedere leerling kan lid worden van de leerlingenvereniging, de Rotterdamse Gymnasiasten Bond (RGB). Het bestuur van de bond wordt ieder jaar rond maart gekozen uit leerlingen in leerjaar 4. Dit bestuur verzorgt gedurende het jaar verschillende activiteiten: meerdere schoolfeesten op locaties binnen of buiten de school en sportieve of sociale activiteiten. Het lidmaatschap van de RGB kost €35,- per jaar. Wie lid is, mag gratis naar de feesten en andere activiteiten.

Regels voor de feesten

Het bestuur van de RGB organiseert ca. 5 keer per jaar een schoolfeest. De regels voor deze feesten luiden:

  • De feesten starten om 20.30 uur. Leerlingen van klas 1 en 2 moeten uiterlijk om 21.00 uur binnen zijn, van klas 3 en 4 om 22.00 uur en van klas 5 en 6 om 22.30 uur.
  • Voor eersteklassers is het feest afgelopen om 23.30 uur, voor tweedeklassers om 0.00 uur en voor de overige leerlingen om 1.00 uur. Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat hun kinderen het feest inderdaad op tijd verlaten.
  • Iedereen dient zich prettig te gedragen.
  • Drinken en meebrengen van alcohol is verboden, ook voor 18-jarigen.
  • Leerlingen worden alleen toegelaten indien vooraf niet gedronken is.
  • Er mogen geen drugs worden verhandeld of worden gebruikt.
  • Degene die bovenstaande regels overtreedt, kan onmiddellijk van het feest worden verwijderd; de bondspas kan ingenomen worden en de schoolleiding kan besluiten de toegang tot andere feesten te ontzeggen.
  • De school is verantwoordelijk voor het deurbeleid (wie wel en niet naar binnen mogen); de discotheek voor de veiligheid. Dat betekent dat medewerkers van de discotheek de bevoegdheid hebben om leerlingen te verwijderen.

Lied van de Rotterdamse Gymnasiastenbond

Vivat haec societas
Gaudium quae paret.
Semper floreat et crescat,
Longe et late clara fiat,
Vivat haec societas
Erasmi Alumnorum.

Vivant semper socii
In sodalitate.
Vivant tutor et fautores,
Virgines et amatores,
Vivat haec societas
Erasmi Alumnorum.

Εὖ ἔχοι ἑταιρία
Ἡδονήν τε τίκτοι.
Θάλλοι αἰεὶ καὐξάνοιτο,
Πανταχοῦ κλεινὴ γένοιτο.
Εὖ ἔχοι ἑταιρία
Ἐρασμοῦ μαθητῶν.

Εὖ ἐν τῇ ἑταιρίᾳ
Εἴη τοῖς ἑταιροῖς.
Προστάτῃ καὶ συντελοῦσιν,
Παρθένοις τε καὶ φιλοῦσιν,
Εὖ ἔχοι ἑταιρία
Ἐρασμοῦ μαθητῶν.