RGB

Iedere leerling kan lid worden van de leerlingenvereniging, de Rotterdamse Gymnasiasten Bond (RGB), die wordt bestuurd door vierde- en vijfdeklassers. Onder verantwoordelijkheid van de bond worden jaarlijks verschillende activiteiten verzorgd.
De RGB organiseert meerdere schoolfeesten op locaties binnen of buiten de school, uiteraard onder eind-verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Onder auspiciën van de RGB worden ook jaarlijks muzikale en culturele avonden georganiseerd, waarop de bij vele leerlingen aanwezige talenten aan
bod komen. Het lidmaatschap van de RGB kost €35,- per jaar. Wie lid is, mag gratis naar de feesten en andere activiteiten.

Regels voor de feesten

Het bestuur van de RGB organiseert een aantal keren per jaar een schoolfeest. De regels voor deze feesten luiden:

  • Drinken en meebrengen van alcohol is verboden, ook voor 18-jarigen.
  • Leerlingen worden alleen toegelaten indien vooraf niet gedronken is.
  • De feesten starten om 20.30 uur. Leerlingen van klas 1 en 2 moeten uiterlijk om 21.00 uur binnen zijn, van klas 3 en 4 om 22.00 uur en van klas 5 en 6 om 22.30 uur.
  • Voor eersteklassers is het feest afgelopen om 23.30 uur, voor tweedeklassers om 24.00 uur en voor de derdeklassers om 1.00 uur. Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat hun kinderen het feest inderdaad op tijd verlaten.
  • Voor de leerjaren 4 t/m 6 is het feest uiterlijk om 2.00 uur afgelopen.
  • Iedereen dient zich prettig en feestelijk te gedragen; geen ongewenste intimiteiten.
  • Er mogen geen drugs worden verhandeld en/of gebruikt in de discotheek.
  • Degene die bovenstaande regels overtreedt, kan onmiddellijk van het feest worden verwijderd; de bondspas kan ingenomen worden en de schoolleiding kan besluiten de toegang tot andere feesten te ontzeggen.
  • De school is verantwoordelijk voor het deurbeleid (wie wel en niet naar binnen mogen); de discotheek voor de veiligheid. Dat betekent dat medewerkers van de discotheek de bevoegdheid hebben om leerlingen te verwijderen.

Lied van de Rotterdamse Gymnasiastenbond

Vivat haec societas
Gaudium quae paret.
Semper floreat et crescat,
Longe et late clara fiat,
Vivat haec societas
Erasmi Alumnorum.

Vivant semper socii
In sodalitate.
Vivant tutor et fautores,
Virgines et amatores,
Vivat haec societas
Erasmi Alumnorum.

Εὖ ἔχοι ἑταιρία
Ἡδονήν τε τίκτοι.
Θάλλοι αἰεὶ καὐξάνοιτο,
Πανταχοῦ κλεινὴ γένοιτο.
Εὖ ἔχοι ἑταιρία
Ἐρασμοῦ μαθητῶν.

Εὖ ἐν τῇ ἑταιρίᾳ
Εἴη τοῖς ἑταιροῖς.
Προστάτῃ καὶ συντελοῦσιν,
Παρθένοις τε καὶ φιλοῦσιν,
Εὖ ἔχοι ἑταιρία
Ἐρασμοῦ μαθητῶν.