Profielkeuze

De profielkeuze vindt plaats in het derde leerjaar. De leerlingen maken hun definitieve keuze  aan het einde van het schooljaar.  Vanaf het begin van leerjaar drie wordt hieraan aandacht besteed. Dit gebeurt door een algemene voorlichting aan de ouders en aan de leerlingen. Voorts staat de profielkeuze centraal in de mentorlessen en is er een beroepenvoorlichtingsdag en een presentatie van een aantal universiteiten. De leerlingen kiezen uit vier profielen: Cultuur & Maatschappij; Economie & Maatschappij; Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Naast de profielen kiezen de leerlingen nog een keuzevak uit een niet-gekozen profiel. Bovendien stellen we de leerlingen in de gelegenheid daarnaast nog één of meer extra vakken te kiezen.

Vakkenpakket

Het vakkenpakket in de bovenbouw bestaat uit:

 • Het gemeenschappelijk deel
 • Het profieldeel
  • Profielvakken
  • Profielkeuzevakken
 • Een keuze-examenvak
 • Evt. extra vakken

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Latijn of Grieks
 • Lichamelijke opvoeding
 • Combinatiecijfer (maatschappijleer leerjaar 4, profielwerkstuk leerjaar 6)

Daarnaast zijn in leerjaar 4 verplicht:

 • Kunstgeschiedenis
 • Een extra taal (Frans / Duits / Spaans / Chinees / tweede klassieke taal)
 • Aardrijkskunde in het profiel C&M/E&M met wiskunde A

Profielen

Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij
Verplicht:
– Wiskunde B
– Natuurkunde
– Scheikunde
Verplicht:
– Wiskunde A of B
– Scheikunde
– Biologie
Verplicht:
– Wiskunde A of B
– Geschiedenis
– Economie
Verplicht:
– Wiskunde A, B of C
– Geschiedenis
– Aardrijkskunde (verplicht in leerjaar 4)
  of economie (niet met wiskunde C)
1 profielkeuzevak:
– Biologie
– Wiskunde D
1 profielkeuzevak:
– Natuurkunde
– Aardrijkskunde
1 profielkeuzevak:
– Aardrijkskunde (verplicht in leerjaar 4 als wiskunde A in het pakket zit)
– Bedrijfseconomie
– Frans/Duits/Spaans/Chinees
1 profielkeuzevak:
– Kunst algemeen + kunstpraktijkvak
– Filosofie
– Frans/Duits/Spaans
– 2e klassieke taal

Geschiedenis/maatschappijleer

Alle leerlingen volgen in leerjaar 4 het vak geschiedenis/maatschappijleer.

Keuze wiskunde B

Bij een keuze voor wiskunde B moet een leerling voor het vak wiskunde in leerjaar 3 met minimaal een 7,0 (onafgerond) zijn overgegaan.

Keuzevak

Naast het gemeenschappelijk deel en het profiel moet in één ander vak (naar keuze) eindexamen gedaan worden.

Extra vak(ken)

Extra vakken volgen mag:

 • Niet verplicht;
 • Je mag een extra vak laten vallen;
 • Bij te weinig inzet kan de school je verplichten een extra vak te laten vallen;
 • We doen ons best extra vakken in te roosteren, maar niet alle roosterproblemen zijn te voorkomen.