Profielkeuze

De profielkeuze vindt plaats in het derde leerjaar. De leerlingen maken hun definitieve keuze  aan het einde van het schooljaar.  Vanaf het begin van leerjaar drie wordt hieraan aandacht besteed. Dit gebeurt door een algemene voorlichting aan de ouders en aan de leerlingen. Voorts staat de profielkeuze centraal in de mentorlessen en is er een beroepenvoorlichtingsdag en een presentatie van een aantal universiteiten. De leerlingen kiezen uit vier profielen: Cultuur & Maatschappij; Economie & Maatschappij; Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Naast de profielen kiezen de leerlingen nog een keuzevak uit een niet-gekozen profiel. Bovendien stellen we de leerlingen in de gelegenheid daarnaast nog één of meer extra vakken te kiezen.