Studiekeuze

In de bovenbouw wordt toegewerkt naar een bewuste en gemotiveerde studiekeuze van de leerling. De leerlingen krijgen op verschillende momenten studiekeuzevoorlichting door Universiteiten (o.a. TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden) en worden in het vijfde en zesde  jaar gestimuleerd om open dagen te bezoeken en/of te gaan proefstuderen. Op verschillende momenten in de bovenbouw komen studenten met onze leerlingen praten over hun ervaringen.

De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de studiekeuze. Dat doen we door het organiseren  van ouderavonden en door de mogelijkheid die we hen bieden om op elk gewenst moment  met de decaan te spreken.  Deze decaan begeleidt  de leerlingen bij de studiekeuze en verzorgt de informatie en voorlichting over de mogelijkheden.

Voor uitgebreide informatie over studies/ open dagen klik op de volgende link: studiekeuze123