Mentoren 2023-2024

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3
1A S.J.G. Gillissen MA 2A drs. K. de Boer 3A drs. C. Sels
1B ir. A.J.J.M. Verlaar MMO 2B mw. mr. A.M. Baas 3B F.M.A. Broeke MA
1C mw. B.E.A.L. Weeteling-Broeders 2C N.A. van der Pol MSc 3C S. Petersen BSc
1D mw. Y.M. Oosschot MA 2D mw. P.N.A. Santema MEd 3D mw. M.J.I. van der Meer MA
1E mw. Y.M. Gommers 2E mw. drs. C.A. Viëtor 3E mw. C. Starrenburg MSc
1F mw. B.M. Schreuders MA 2F A.D. Maarschalkerweerd MA 3F mw. drs. D.J.M. Noten
1G mw. drs. F.A. Mulder 2G mw. drs. M. Roos-Van de Velde 3G dr. A. Dijksman
2H mw. E.H. Erb MA
Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
4A drs. W.F. Tromp Meesters 5A drs. F.M. Bank 6A C. Fousert MA
4B O.J. Poiesz MA 5B ir. H.A.N. van Dijk 6B drs. A.M. Brouwer
4C mw. drs. M.E.V. de Poel 5C mw. R.S. Paragh-Mahtabsing 6C mw. drs. E.P. Vernij
4D mw. drs. J.C. de Wolf 5D mw. S.L.M. Kamps MEd 6D mw. ir. K. den Heijer-van Egmond
4E drs. J.L. van Sloten 5E M.R. Hooijkaas MSc MEd 6E drs. M.J.M. Gales
4F J. Dane MA 5F C. Hulst MA 6F drs. F.F. de Jong
5G drs. A.M. Groen

De e-mailadressen van de mentoren zijn te vinden op de pagina Contact.