Ondersteuningsroutekaart

Routekaart voor leerlingen: bij wie kun je terecht als je het even niet alleen kunt?

Als je algemene hulpvragen hebt.

Voor wie? Bij wie kun je hiervoor terecht? Hoe krijg je deze hulp? Waar en wanneer bereikbaar?
Als je algemene hulpvragen hebt.
Alle leerlingen Hulpmentoren Rechtstreeks contact opnemen met je eigen hulpmentor Tijdens schooluren
Mentor Rechtstreeks contact opnemen met je eigen mentor Tijdens schooluren
Ondersteuningscoördinator mw. Post Ondersteuningscoördinator, mentor, jaarleider of counselor Tijdens schooluren
Jaarleider Rechtstreeks met je eigen jaarleider Tijdens schooluren
Als je in een conflictsituatie zit met andere leerlingen
Alle leerlingen Hulpmentoren Rechtstreeks met een hulpmentor of via je docenten/mentor/conciërge/ jaarleider/ ondersteuningscoördinator Tijdens schooluren
Als je in een conflictsituatie zit met andere leerling of docent en/of als je sociale of emotionele problemen hebt.
Alle leerlingen Mentor Rechtstreeks contact opnemen met je eigen mentor Tijdens schooluren
Ondersteuningscoördinator mw. Post Ondersteuningscoördinator, mentor, jaarleider of counselor Tijdens schooluren
Jaarleider Rechtstreeks met je eigen jaarleider Tijdens schooluren
Als je geen weg weet met je gevoelens.
Alle leerlingen Counselors. Mw. Fillekes en dhr. Dijksman Rechtstreeks met mw. Fillekes of dhr. Dijksman, of via mentor, jaarleider, ondersteuningscoördinator. Mw. Fillekes luistert naar je verhaal en probeert met met jou een oplossing te vinden. Alles wat je vertelt is in principe vertrouwelijk. Mw. Fillekes tijdens schooluren van ma t/m do, in  2.19. Dhr. Dijksman tijdens schooluren van ma t/m vr behalve woensdagmiddag, in 0.07/0.09
Als je meer zorg op sociaal gebied nodig hebt, of thuis problemen hebt en de zorg-coördinator of de counselor kan niet voldoende hulp bieden.
Alle leerlingen Schoolmaatschappelijk werk (SMW), mw. Ferdinandusse Rechtstreeks met SMW, of je wordt doorverwezen door counselor of ondersteuningscoördinator. Spreekuur op school op ma, do en vr. Op kamer 1.19
Als je medische vragen hebt en/of een ogentest of gehoortest wilt laten doen.
Alle leerlingen Jeugdverpleegkundige, mw. Verheij Rechtstreeks. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Het kan ook  gebeuren dat je bij veelvuldig ziekteverzuim door de jaarleider of ondersteuningscoördinator wordt doorverwezen. Spreekuur op school op di. Op kamer 1.34. Of via CJG, Centrum, 010-4444608
Als je verdriet hebt om het verlies van een ouder of een ander dierbaar familielid  en hulp nodig hebt.
Alle leerlingen Counselor of SMW Via mentor/jaarleider/ondersteuningscoördinator. Je krijgt begeleiding en aandacht  (in kleine groepjes) zodat je leert om je verdriet een plaats te geven en door te kunnen gaan. De jaarleider regelt het contact met de counselor of SMW
Als je het moeilijk hebt omdat je ouders gescheiden zijn/gaan scheiden.
Leerlingen klas 1 & 2 Schoolmaatschappelijk werk (SMW), mw. Ferdinandussse Via je mentor. De mentor meldt je via de jaarleider aan. Je krijgt begeleiding en aandacht zodat je leert hiermee om te gaan. De jaarleider regelt het contact met SMW
Als je wel wat meer zelfvertrouwen wilt, meer voor jezelf wilt opkomen, sterker in je schoenen wilt staan.
Leerlingen klas 1 & 2 Mw. Post, ondersteuningscoördinator Training sociale weerbaarheid. Via je mentor. De mentor meldt je aan bij de jaarleider. De jaarleider regelt het contact met mw. Post
Als je problemen blijft houden met plannen, leren leren, mindset en motivatie.
Leerlingen klas 1 & 2 Mw. Bel, begeleider Passend Onderwijs De jaarleider regelt het contact met mw. Bel
Als je bij het moeten leveren van prestaties teveel spanning voelt.
Alle leerlingen Mw. De Poel, docent Via je mentor. Mw. De Poel  probeert de grootste druk weg te nemen door het doen van ontspannings- en concentratie-oefeningen. De training is individueel. Mw. De Poel neemt na aanmelding contact met je op om een afspraak te maken