Ondersteuningsroutekaart

Routekaart voor leerlingen: bij wie kun je terecht als je het even niet alleen kunt?

Op https://www.erasmiaans.nl/contact staan onder “Leerlingondersteuning en begeleiding” de contactgegevens van alle genoemde medewerkers.

Als je algemene hulpvragen hebt.

Alle leerlingen

Je mentor, de jaarleider of de ondersteuningscoördinator. In leerjaar 1 kun je ook bij je hulpmentoren terecht.

Met je (hulp)mentor of jaarleider kun je rechtstreeks contact opnemen. Zij kunnen je doorverwijzen naar een counselor of naar de ondersteuningscoördinator.

Tijdens schooluren.

Als je in een conflictsituatie zit met een andere leerling.

Alle leerlingen

Je mentor of je jaarleider.

Met je mentor of jaarleider kun je rechtstreeks contact opnemen. Zij kunnen je doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator of schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Tijdens schooluren.

Als je in een conflictsituatie zit met een docent of andere medewerker van de school.

Alle leerlingen

Je mentor, je jaarleider, de ondersteuningscoördinator of de vertrouwenscontactpersonen.

Met je mentor of jaarleider kun je rechtstreeks contact opnemen. Zij kunnen je doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator.

Als je eerst in vertrouwen met iemand wilt praten over hoe en bij wie je je probleem moet aankaarten, kun je contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen.

Tijdens schooluren.

Als je sociale of emotionele problemen hebt.

Alle leerlingen

Je mentor, je jaarleider of de ondersteuningscoördinator.

Met je mentor of jaarleider kun je rechtstreeks contact opnemen. Zij kunnen je doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator.

Tijdens schooluren.

Als je geen weg weet met je gevoelens.

Alle leerlingen

Rechtstreeks met de counselors of via mentor, jaarleider, ondersteuningscoördinator. De counselor luistert naar je verhaal en probeert met met jou een oplossing te vinden. Alles wat je vertelt is in principe vertrouwelijk.

Mw. Fillekes tijdens schooluren van ma t/m do, in  2.19.

Dhr. Dijksman tijdens schooluren van ma t/m vr behalve woensdagmiddag, in 0.07/0.09

Als je meer zorg op sociaal en/of emotioneel gebied nodig hebt, last hebt van negatieve gedachtes, of thuis problemen hebt

Alle leerlingen

Schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Rechtstreeks met SMW, of je wordt doorverwezen door je mentor, je jaarleider of de ondersteuningscoördinator.

Spreekuur SMW op maandag tijdens het 8e uur in 1.19.

Als je medische vragen hebt en/of een ogentest of gehoortest wilt laten doen.

Alle leerlingen

De jeugdverpleegkundige

Rechtstreeks. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Het kan ook  gebeuren dat je bij veelvuldig ziekteverzuim door de jaarleider of ondersteuningscoördinator wordt doorverwezen.

Spreekuur op school op di. Op kamer 1.34. Of via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Centrum, 010-4444608.

Als je verdriet hebt om het verlies van een ouder of een ander dierbaar familielid en hulp nodig hebt.

Alle leerlingen

Bij je mentor of een van de counselors

Rechtstreeks via je mentor of een van de counselors. Zij kunnen evt. doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk (SMW).

De jaarleider regelt het contact met de counselor of SMW

Als je het moeilijk hebt omdat je ouders gescheiden zijn/gaan scheiden.

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2

Je mentor. Je mentor kan indien nodig doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Via je mentor. De mentor meldt je via de jaarleider aan. Je krijgt begeleiding en aandacht zodat je leert hiermee om te gaan.

De jaarleider regelt het contact met SMW.

Als je wel wat meer zelfvertrouwen wilt, meer voor jezelf wilt opkomen, sterker in je schoenen wilt staan.

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2

Je mentor of de ondersteuningscoördinator kan je doorverwijzen naar de STARr-training. Deze training is extern en start drie keer per jaar.

Via je mentor. De mentor meldt je aan bij de jaarleider.

De jaarleider regelt het contact met de ondersteuningscoördinator.

Als je problemen blijft houden met plannen, leren leren, mindset en motivatie.

Alle leerlingen

Bij je mentor of de remedial teacher.

Je mentor kan je doorverwijzen naar de remedial teacher.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school.

Als je bij het moeten leveren van prestaties teveel spanning voelt.

Alle leerlingen

Mw. De Poel (docent Nederlands) geeft faalangstbegeleiding.

Via je mentor. Mw. De Poel probeert de grootste druk weg te nemen door het doen van ontspannings- en concentratieoefeningen. De training is individueel.

Mw. De Poel neemt na aanmelding contact met je op om een afspraak te maken