Oudercursussen

Italiaans – Een taal leren is een taal leven! – mw. drs. I. Meccanici

Gaat u op vakantie naar Italië? En wilt u graag uw wereld vergroten, nieuwe mensen leren kennen en veel van de lokale cultuur meekrijgen? In de cursus Italiaans leer je alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijke tijd in Italië. Een vakantie in Italië in op zichzelf natuurlijk al een fantastische ervaring, maar het wordt veel mooier als je de taal spreekt. In vier avonden leer je hoe je iemand begroet, de weg vraagt naar een bezienswaardigheid en hoe je een drankje bestelt op een terras en tal van andere praktische zinnen, zodat je daadwerkelijk een gesprek kunt voeren en de mensen aldaar kunt verstaan.

Ci vediamo in gennaio e febbraio!

Maximum aantal deelnemers: 25

Klassiek Cadeau, wat de Klassieken je kunnen geven. – dhr. drs. W.F. Tromp Meesters

Wat is het nut van de Klassieken? Is er een nut? Moet er een nut zijn? Deze vragen proberen we gezamenlijk te beantwoorden aan de hand van vertalingen van essentiële teksten uit de Romeinse en Griekse wereld. Welke teksten zijn dat? Homerus, tragedie, Plato, Vergilius, Ovidius, Tacitus, Horatius, et alii. We proberen zoveel mogelijk in te gaan op teksten die we dit jaar ook in de klas behandelen.

Opmerking: Kennis van het Latijn en/of Grieks is niet essentieel (voor deze cursus. In het gewone leven natuurlijk wel)

Introductie Android programmeren met MIT App Inventor 2 – dhr. drs. P. Kramer

In deze cursus leer je hoe je eenvoudig apps kunt maken voor je Androidtelefoon. Het maken van je eigen apps is eenvoudiger dan je misschien denkt. In deze cursus werken we met “MIT App Inventor 2”. Hiermee kunnen we apps maken door programmablokjes te slepen. Tegelijkertijd krijg je inzicht in enkele belangrijke programmeerconcepten. Programmeerervaring met andere talen of omgevingen is niet nodig. Iedereen kan de cursus in zijn eigen tempo volgen. We beginnen met een aantal eenvoudige opdrachten om de omgeving en de manier van werken te leren kennen en daarna is er ruimte om een eigen toepassing te bedenken, te ontwerpen en te programmeren. Om aan de cursus mee te kunnen doen moet je de beschikking hebben over een Androidsmartphone en een laptop die verbinding met internet kan maken. Op de laptop moet de browser Chrome zijn geïnstalleerd.

Opmerkingen: Eigen laptop nodig en een Androidsmartphone

Maximum aantal deelnemers: 10

Grieks voor beginners – mw. B. Schreuders MA

De Griekse samenleving is de basis van de wereld die we nu kennen. In deze cursus zult u kennis maken met het Oud-Grieks. In vier avonden zullen we het Grieks leren lezen en basisgrammatica behandelen. Daarnaast zullen we in vertaling enkele teksten lezen die kenmerkend zijn voor de Griekse cultuur en onderdeel zijn van de Griekse mythologie.

Maximum aantal deelnemers: 15

Wat is geluk? Geluk volgens de Grieken. – dhr. drs. J.L. van Sloten

Ondanks dat we allemaal streven naar geluk, lijkt het erop dat we niet allemaal weten hoe dat geluk te bereiken is. Bovendien houdt voor eenieder van ons geluk weer iets anders in. In de Griekse Oudheid dacht men daar anders over. Geluk was een methode, een houding, een kunst. Wij zullen ons vier avonden bezig houden met wat met name de Griekse literatuur en filosofie ons in dat opzicht te bieden hebben. We gaan onder meer te rade bij teksten van Homerus, Herodotus, Socrates/Plato, Aristoteles, de Stoa/Seneca en Epicurus (alle teksten zijn in het Nederlands). We vragen ons daarbij af welke opvattingen over geluk er toen bestonden, wat levenskunst in de Oudheid inhield en wat we er vandaag de dag aan kunnen hebben. Kun je geluk afdwingen? Misschien vertrekt u als een gelukkiger mens

Rome – dhr. M. Melsert MA

Voor de meeste gymnasiasten voor de Romereis het hoogtepunt van hun schooltijd. Hoe kan het ook anders? Op bijna geen andere plek ter wereld zijn op zo’n kleine oppervlakte zo veel kerken, musea en andere monumenten te bezoeken. Tijdens deze oudercursus neem ik u virtueel mee naar de Eeuwige Stad aan de hand van de wandelingen die we ook met de leerlingen in Rome doen: Roma Classica, Roma Cristiana, Roma Barocca en Roma Contemporanea. Op deze manier maakt u een klein beetje mee wat de vijfdeklassers ook meemaken. Bovendien is deze cursus een mooie voorbereiding op een eigen bezoek aan Rome.

Is het leven ontworpen? – dhr. G.J. Zhang MSc

De meerderheid van de gezaghebbende bronnen – zoals Nature – wijst de evolutietheorie aan als de enige manier waardoor het leven ooit heeft kunnen ontstaan. De evolutietheorie wordt in het algemeen dan ook gezien als een vaststaand feit. Echter zijn er ook argumenten aan te voeren, die aantonen dat de scheppingstheorie de oorsprong van het leven kan verklaren. Het zou zelfs kunnen zijn dat schepping veel dichter bij de realiteit staat dan men op het eerste gezicht zou willen aannemen, mede gezien bijvoorbeeld archeologische vondsten. De grote vraag is dus, aangezien niemand de oorsprong heeft kunnen zien: zijn we ontstaan uit vele toevalligheden, of zijn we misschien toch ontworpen? Deze cursus zal bestaan uit presentaties aan de hand van PowerPoint, afgewisseld met korte video’s, en interactieve onderdelen.

De kunst van het overtuigen – dhr. dr. S. Ooms

Overal om ons heen proberen mensen elkaar te overtuigen – in de Tweede Kamer, in de rechtbank, op straat, in winkels, op Twitter, op Instagram en in de eigen huiskamer. Inzicht in retorische strategieën is onmisbaar in een wereld die gedomineerd wordt door debat, beeldvorming en presentatietechnieken. Wie zich verdiept in de retorica, de kunst van het overtuigen, kan het succes verklaren van politici, advocaten en andere publieke figuren door de eeuwen heen – van de redenaar Cicero uit het oude Rome tot de Amerikaanse president Donald Trump in de 21e eeuw. Deze cursus gaat in op de regels van de retorica, die voor een groot deel al in de Oudheid zijn opgesteld. We bespreken waarom de ene speech, slogan of tweet succesvol is, terwijl een andere totaal geen indruk maakt. Op deze manier passeren veel verschillende schoolvakken de revue: Nederlands, moderne vreemde talen, klassieke talen, geschiedenis en maatschappijleer.

Relativiteitstheorie – dhr. ir. H.A.N. van Dijk

Aan het einde van de 19e eeuw dacht men dat de natuurkunde zo goed als “af” was.  Eindexamenleerlingen werd geadviseerd om het maar niet te gaan studeren want op natuurkundegebied was “niets nieuws te ontdekken”. Er waren enkel wat kleine probleempjes op te lossen… Welnu: deze kleine probleempjes bleken te leiden tot twee grote, compleet nieuwe onderzoeksgebieden: de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. In deze cursus gaan we (vooral) in op de eerste: de relativiteitstheorie van Einstein.

Is tijdreizen mogelijk? Einstein stelde dat niets sneller kan gaan dan de snelheid van het licht! Om dit te begrijpen moeten we op een hele andere manier gaan kijken naar tijd en ruimte. Tijd blijkt niet voor iedereen hetzelfde te verlopen. Snelheid en massa blijken effect te hebben op tijd en ruimte. Zwaartekracht is geen kracht! Wat gebeurt er als je met bijna de snelheid van het licht reist of als de zwaartekracht heel sterk is zoals in de buurt van een zwart gat? Wat ís eigenlijk een zwart gat? Wat heeft gekromde ruimte ermee te maken? Het wordt allemaal behandeld in deze cursus. Bovendien kunt u uw kind helpen met dit onderwerp als het wordt behandeld bij natuurkunde eind klas 5. Is uw interesse gewekt en staat u open voor een verbazingwekkende werkelijkheid, schrijf u dan in voor de cursus Inleiding Relativiteitstheorie. Wiskundige of natuurkundige voorkennis zijn niet nodig, u moet wel bereid zijn u te laten verrassen.

Latijn voor beginners – mw. Y. Oosschot MA

Deze cursus is een kennismaking met de Latijnse taal en cultuur. Aan de hand van onze methode, SPQR, wordt u meegenomen naar de wereld van de Romeinen. De beginselen van de Latijnse grammatica worden behandeld en u leest een aantal Latijnse (school)teksten. Natuurlijk is cultuur ook een belangrijk onderdeel: onder andere de ontstaansgeschiedenis van Rome en de ontwikkeling van het Latijn komen aan bod, evenals verschillende verhalen over de Romeinse goden, godinnen en helden.

Evolutie: Verandering om ons heen – dhr. G.J. Vleming MSc

Stilstand is achteruitgang. Al het leven is constant in beweging. Veranderingen zijn nodig om te overleven als soort. Ik wil u door deze wonderlijke wereld leiden en u de mooiste kant van de biologie laten zien. Uiteindelijk komt alles terug bij dit belangrijkste proces. Tijdens de verschillende avonden zijn de onderwerpen: de ontdekkingen van Darwin, stambomen en onze naaste familie, evolutie en biotechnologie en als laatste avond evolutie en voortplanting.

Laden…