Oudercursussen

Keuze 1: Latijn, een eerste kennismaking – mw.drs. M.B.C. Bovenberg

Wilt u, als ouder, eens wat meer weten over het (basis)Latijn? In deze cursus wordt u aan de hand van onze methode Latijn, S.P.Q.R. meegenomen naar de wereld van de Romeinen. Aan bod zullen komen: de beginselen van de grammatica, het lezen van enkele schoolteksten, de cultuur, de kunst en vanzelfsprekend zullen daarbij ook de verhalen rondom de goden en het ontstaan van Rome niet ontbreken!

——————————————-

Keuze 2: Evolutie: Verandering om ons heen – dhr. G.J. Vleming MSc

Stilstand is achteruitgang. Al het leven is constant in beweging. Veranderingen zijn nodig om te overleven als soort. Ik wil u door deze wonderlijke wereld leiden en u de mooiste kant van de biologie laten zien. Uiteindelijk komt alles terug bij dit belangrijkste proces. In de verschillende avonden zijn de onderwerpen: de ontdekking van Darwin, Stambomen (practicum), Evolutie en biotechnologie en als laatste avond Evolutie en Voortplanting.

——————————————-

Keuze 3: Inleiding Relativiteitstheorie – drs. P. Kramer

Einstein veronderstelde dat niets sneller kan gaan dan de snelheid van het licht en dat deze lichtsnelheid voor alle waarnemers hetzelfde is. Dit vormt de basis van zijn speciale relativiteitstheorie. Tijd blijkt niet voor iedereen hetzelfde te verlopen! Ruimte en tijd hangen op een wonderlijke manier samen. Ook massa vervormt de ruimte en tijd. In deze cursus introduceren we de Speciale en de Algemene Relativiteitstheorie. We zullen zien dat tijdreizen mogelijk is en dat zwaartekracht volgens Einstein helemaal geen kracht is. Wat is eigenlijk een zwart gat en wat heeft gekromde ruimte hiermee te maken. Waar is de ruimte dan eigenlijk in gekromd? Het wordt allemaal behandeld in deze cursus. Bovendien kunt u meepraten met uw kind als dit onderwerp wordt behandeld bij natuurkunde in klas 5. Wiskundige (voor)kennis is niet nodig.

Is uw interesse gewekt en staat u open voor een verbazingwekkende werkelijkheid, schrijf u dan in voor de oudercursus Introductie Relativiteitstheorie.

——————————————-

Keuze 4: Grieks voor beginners – mw. B. Schreuders

De Griekse samenleving is de basis van de wereld die we nu kennen. Maar wie waren die Grieken precies? En hoe zag hun samenleving eruit? En het belangrijkste: op welke manier verschilt de Griekse taal van het Nederlands? In vier avonden zullen we het Grieks leren lezen en zelfs wat basisgrammatica leren begrijpen. Daarnaast zullen we in vertaling enkele teksten lezen die kenmerkend zijn voor de Griekse cultuur en onderdeel zijn van de Griekse mythologie.

——————————————-

Keuze 5: Klassiek Cadeau, wat de Klassieken je kunnen geven. – drs. W.F. Tromp Meesters

We bestuderen een aantal Griekse en Latijnse teksten, zoals we dat in de bovenbouw ook doen (voorkennis van het Grieks en/of Latijn niet nodig!). We kijken wat daarvan de meerwaarde is voor jonge (en in dit geval ook niet meer heel erg jonge) mensen.

• Close-reading • Oog voor details en stilistiek • discipline • in hoeverre was de Griekse en Romeinse wereld anders dan de onze, in hoeverre hetzelfde?

We gaan in op het werk van Homerus, de tragediedichters, Plato, Vergilius, Ovidius en Tacitus.

——————————————-

Keuze 6: Filosofie – ir. drs. J. Slurink

Volgens de filosoof Kant is de gehele filosofie terug te leiden tot de beantwoording van één vraag: wie is de mens? Nu is de mens niet alleen een interessant onderwerp om over na te denken, maar ook en vooral diegene die dat denken doet. Alles wat wij mensen menen te weten of alles wat wij menen te moeten doen staat in verband met ons nadenken over iets. Maakt het kunnen denken ons tot bewuste wezens? Wat is denken eigenlijk? Indien denken spreken is, stil voor jezelf of hardop voor een ander, gebeurt het dan niet altijd in een taal? Wat is taal eigenlijk? Wat is het verband tussen taal en cultuur? Wat is ‘de geest van de tijd’. Bestaat er iets buiten het bewustzijn of denken we dat alleen maar? Wat is dan het ‘onbewuste’? Hoe zit het met onze vrijheid om zelf keuzes te maken? Wat is dat ‘zelf’ wat ons gehele leven hetzelfde is, onze identiteit? Steeds weer verdere vragen die opkomen bij tijd en wijle.

——————————————-

Keuze 7: Gymles van nu. – dhr. L. Ernst – minimaal 18 / maximaal 36 deelnemers

Bijna iedereen kan zich de gymlessen van vroeger nog wel herinneren. In vier lessen gaat u weer de gymles beleven, maar dan die van het heden. Elke les heeft een ander thema, waardoor er meer dan 10 verschillende onderdelen de revue passeren. Er moet gedacht worden aan Tjoekbal / Basketbal / Badminton / Unihockey / mini-trampoline springen / chaosdoelspel / kinnball.
Het doel van de cursus is plezier en doen! U hoeft geen aanleg voor sport te hebben maar wel de interesse om met anderen te sporten. De lessen vinden plaats in de gymzalen van het Erasmiaans Gymnasium. U wordt verwacht in sportieve kleding. Er zijn kleedkamers en douches aanwezig.

——————————————-

Keuze 8: Latijn: de Metamorfosen van Ovidius – drs. J.L. van Sloten

De Metamorfosen van Ovidius zijn één van de meest populaire en invloedrijke werken in de wereldliteratuur. Ze zijn één grote kralensnoer van mythen, startend bij de schepping van de wereld tot aan de dagen van keizer Augustus. Mythen zoals die van Apollo en Daphne, Diana en Actaeon, Narcissus en Echo, Arachne,
Niobe én Orpheus en Euridice zijn op een schitterende manier beschreven en hebben in later tijd steeds weer aanleiding gegeven tot andere beeldende kunst, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. Ook is Ovidius veel vertaald, bij ons bijvoorbeeld door Vondel.
In vier avonden maken we kennis met de dichter Ovidius en met zijn Metamorfosen. Ook de invloed op de latere kunst komt aan de orde. Kennis van het Latijn is niet nodig.

——————————————-

Keuze 9: Mythologie en het schoolgebouw – dhr. M. Melsert MA

Ons schoolgebouw ademt verhalen uit de oudheid. Bij binnenkomst kijken strenge goden op je neer. Links een wat warrige man met een olielamp. Overal Latijnse spreuken. Bij de trappen schilderingen, die aan Griekse vazen doen denken, met daaronder voor de leek niet te ontcijferen Griekse teksten.

Maar wat betekent dit allemaal? Welke verhalen worden hier verteld? En waarom worden deze verhalen juist in onze school aangehaald?

Bij deze oudercursus komen we elke week op een andere plek in het gebouw samen en komen de verhalen en achtergronden van een beelden, afbeeldingen en teksten in het schoolgebouw aan de orde. Alles bij elkaar vormt deze cursus een overzicht van de belangrijkste verhalen uit de Griekse en Romeinse mythologie en geschiedenis.