Ouderraad

Boven (v.l.n.r.) Olaf Smit, Marieke ten Have, Henk Trijsburg. Midden (v.l.n.r.) Vivianne van der Bilt, Karin Miljoen, Merel van Delft. Onder (v.l.n.r.) Akkoosh Mangal, Peter Oskam. De volgende personen ontbreken op de foto; Nickel van der Vorm, Salima Elkebir, Kirsten van den Berg.

De ouderraad, of OR, wordt dit jaar gevormd door twaalf enthousiaste ouders die, als bestuur van de stichting zonder enige vergoeding, het fonds beheren dat gevormd wordt door de bijdragen van de ouders. Het doel van de ouderraad is het ondersteunen van de school, de leerlingen en de ouders van de leerlingen en daarnaast het bevorderen van het onderwijsklimaat op het Erasmiaans.

Hoewel de ouderraad een actieve club is binnen de school, heeft zij geen formele rol. Door haar informele rol is het mogelijk om vrij van gedachten te wisselen met de schoolleiding. Zowel door het regelmatige overleg met de schoolleiding als door het organiseren en faciliteren van activiteiten en aanschaffen van bepaalde zaken, heeft de OR invloed op diverse zaken binnen school. Hiermee heeft de OR een heel andere rol dan de MR, de medezeggenschapsraad – zie elders op de site-, die wel een formele rol heeft.

De OR wisselt jaarlijks van samenstelling doordat gemiddeld drie personen toe- en uittreden. Wie er in de OR zitten, kunt u zien als u klikt op samenstelling. Daar vindt u ook de contactgegevens en rol van de ouderraadsleden.

De OR komt ongeveer tien keer per schooljaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten is de OR een klankbord voor de schoolleiding en de oudergeleding van de MR. Als brug tussen ouders, leerling en school vervult de OR ook een signaleringsfunctie, met als doel de school te ondersteunen bij actuele thema’s.

De OR levert onder andere een financiële bijdrage aan de klassenuitjes, de diploma-uitreiking, de debatactiviteiten en diverse andere zaken waar de school geen of onvoldoende middelen voor heeft. Hierbij is het uitgangspunt dat dit ten goede moet komen aan alle leerlingen. De OR neemt zelf ook initiatieven om schoolactiviteiten, leerlingenzaken, projecten, thema- en informatieavonden (te laten) uitvoeren. Zo organiseert de OR onder andere snuffelstages en de beroepenavond.

Alle inspanningen zijn gericht op het optimaliseren van het onderwijsklimaat, op het behoud van cultuur en tradities van het Erasmiaans Gymnasium en om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een mooie tijd op en herinneringen aan het Erasmiaans Gymnasium zullen hebben.

Jaarlijks is er één vergadering waarvoor alle ouders van de school worden uitgenodigd. Tijdens die vergadering wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd voor de uitgevoerde activiteiten in het voorgaande schooljaar. Ook via de halfjaarlijkse Nieuwsbrief informeert de OR u tijdens het lopende schooljaar.
Voor uw vragen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@erasmiaans.nl