Ouderraad

ouderraad_2017_2018

Leden Ouderraad Erasmiaans Gymnasium schooljaar 2017-2018

Bovenste rij van links naar rechts: Onno Steenbeek, Anneke Laoh, Matthijs van Dijk, Tadek Hendriksz;
onderste rij van links naar rechts: Peter Kooijman, Christa Lips, Mijke Withagen, Vera Ronteltap, Gracia Manders, Jan-Willem Jongbloed en Marlica Ligtelijn (Ellen Schroten ontbreekt op de foto).
Naast een MR (medezeggenschapsraad – zie elders op de site) kent het Erasmiaans Gymnasium een Ouderraad. Waar de MR een formele rol heeft, is die van de Ouderraad meer informeel. Hierdoor is het mogelijk om vrij van gedachten te wisselen met de schoolleiding en op die manier invloed te hebben op diverse zaken binnen school. Onze invloed heeft ten doel om de school, de leerlingen en de ouders te ondersteunen tijdens de Erasmiaanstijd van hun kind en om het onderwijsklimaat te bevorderen.

Naast haar rol als informeel klankbord voor de schoolleiding, organiseert en ondersteunt de Ouderraad verschillende projecten op het Erasmiaans Gymnasium.

De circa 10 leden van de Ouderraad vormen samen het bestuur van de Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium. Wie er in de Ouderraad zit, kunt u zien op de groepsfoto. De contactgegevens en rol van de Ouderraadsleden vindt u, als u klikt op “samenstelling”.

De Ouderraad vergadert ongeveer 10 keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen is de Ouderraad klankbord voor de schoolleiding en de oudergeleding van de MR. Als brug tussen ouders, leerling en school vervult de Ouderraad ook een signaleringsfunctie, met als doel de school te ondersteunen bij actuele thema’s.

De Ouderraad neemt ook zelf initiatieven om schoolactiviteiten, leerlingzaken, projecten, thema- en informatieavonden (te laten) uitvoeren. De Ouderraad organiseert onder andere snuffelstages en de beroepenavond. Alle inspanningen zijn gericht op het optimaliseren van het onderwijsklimaat, op het behoud van cultuur en tradities van het Erasmiaans Gymnasium en op het behalen van het diploma van de leerlingen.

Eénmaal per jaar vergadert de Ouderraad in haar openbare jaarvergadering in de mogelijke aanwezigheid van ouders. In deze vergadering wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd voor de uitgevoerde activiteiten in het voorgaande schooljaar. Via de halfjaarlijkse Nieuwsbrief informeert de Ouderraad hierover ook tijdens het lopende schooljaar.

Het bestuur beheert het Fonds Stichting Ouderraad, dat gevormd wordt door de vrijwillige bijdrage van de ouders. Uit dit fonds wordt financieel bijgedragen aan bovengenoemde activiteiten, die voor alle leerlingen op school worden georganiseerd. Voorbeelden zijn hiervan onder andere ook klasse-uitjes, diploma-uitreiking en de eindejaars docentenborrel.

Voor uw vragen of suggesties, kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@erasmiaans.nl

Huishoudelijk reglement Ouderraad Erasmiaans Gymnasium