Subsidierichtlijn

Richtlijnen voor toekennen financiële steun door de Ouderraad

Procedure

  1. Schriftelijk en gemotiveerd verzoek door de schoolleiding aan de penningmeester van de Ouderraad, inclusief verantwoording van de hoogte van het bedrag.
  2. Aanvragen kunnen uitsluitend via de schoolleiding worden ingediend door de schoolleiding zelf, door de RGB-voorzitter, door een/meerdere klassenouder(s) of door een (groepje) leerling(en).
  3. Besluitvorming na overleg binnen de Ouderraad, inclusief een check met het schoolbeleid, in principe tijdens de eerstvolgende vergadering van de Ouderraad.
  4. Overleg over de procedures loopt via de penningmeester van de Ouderraad

Inhoudelijke criteria

  1. Uitgangspunt is een groot bereik, wat overigens niet uitsluit dat een enkele activiteit zich richt op specifieke doelgroepen.
  2. Het verzoek betreft een activiteit of aankoop die past binnen de doelstellingen van de Ouderraad en de school.
  3. Het verzoek betreft een activiteit of aankoop waarvan de uitgave in verhouding staat tot het ‘nut’ voor de leerlingen en tevens het aantal leerlingen dat er van profiteert, direct of in de toekomst. Uitgaven ten bate van grote(re) groepen leerlingen hebben hierbij de voorkeur.
  4. De haalbaarheid van het plan blijkt uit de uitwerking van de aanvraag en een meegestuurde begroting of offerte.
  5. Afhankelijk van het verzoek kunnen door de Ouderraad meer gegevens worden opgevraagd of nadere voorwaarden worden gesteld, zoals een verslag achteraf en een financiële verantwoording.
  6. Geen sponsoring van de basiskosten van RGB-feesten.