Schoolkosten

Ouderbijdragen 2023-2024

Aan het begin van het jaar vragen we om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bestaat uit een algemene schoolbijdrage en een leerjaarspecifieke bijdrage.

De factuur voor de ouderbijdragen wordt direct na de zomervakantie per e-mail verstuurd. We werken met het systeem WisCollect en daarom ontvangt u de factuur e-mailadres financien@erasmiaans.nl: Financiën Erasmiaans Gymnasium.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen effect op het aanbod aan uw kind. Wel willen we benadrukken, dat we waardevolle activiteiten, zoals de schoolreizen, niet kunnen organiseren als ouders er niet voor betalen. Vandaar dat we u dringend vragen om in ieder geval deze kosten te betalen. Als de kosten van dit soort activiteiten een probleem vormen (denk ook aan aanvullende kosten als materialen en zakgeld), neem dan contact op met de rector om in een vertrouwelijk gesprek een oplossing te vinden.

De Ouderraad vraagt ook een vrijwillige bijdrage. Het richtbedrag is € 50,- per kind. De Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium en de school hebben afgesproken om dit bedrag mee te nemen in de financiële nota van de school. De school maakt de bijdragen over aan de Ouderraad.

Alle leerlingen kunnen lid worden van de Rotterdamse Gymnasiastenbond (RGB). De vrijwillige bijdrage voor de RGB wordt geïnd via de factuur van school. Leden kunnen naar schoolfeesten en deelnemen aan alle activiteiten van de RGB.

Specificatie vrijwillige ouderbijdrage

Algemene schoolbijdrage € 90,-

 • Bijdrage mediatheek € 15,-
 • Bijdrage internetkosten € 20,-
 • Bijdrage atlassen en woordenboeken op school € 10,-
 • Kopieerkosten € 10,-
 • Promotie en diploma-uitreiking € 25,-
 • Cultuurkaart € 10,-

Leerjaar 1

 • Algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 40,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • Driedaagse reis € 175,-
 • Introductiedagen € 25,-
 • Excursie Geofort € 36,-
 • Gymshirt € 12,50

Leerjaar 2

 • Algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 40,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • Maatschappelijke stage € 10,-
 • Excursie museum € 40,-
 • Activiteitendag strand € 40,-

Leerjaar 3

 • Algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 40,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • Trierreis € 220,-

Leerjaar 4

 • Algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 40,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • EEP € 40,-
 • Excursies in de Romeweek € 25,-

Leerjaar 5

 • Algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 40,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • Romereis € 995,-
 • Activiteiten aprilweek € 45,-

Leerjaar 6

 • Algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 40,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • Sportoriëntatie (bedrag afhankelijk van keuze)
 • Jaarboek en jaartrui € 50,-
 • Eindactiviteit € 40,-

Schoolboeken

De school betaalt het lesmateriaal dat voor de opleiding noodzakelijk is. Aanvullende ondersteunende leermiddelen, zoals atlassen, rekenmachines, woordenboeken e.d. moeten door ouders bekostigd worden: deze worden in overleg met de vakdocent aangekocht. De firma Van Dijk levert de schoolboeken van alle VO-scholen van Stichting BOOR. Het bestellen van schoolboeken kan uitsluitend via de website van Van Dijk Educatie. Informatie hierover vindt u op de website www.vandijk.nl.

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder is er de tegemoetkoming scholieren. Alle informatie deze regeling is te vinden op www.duo.nl.

Stichting Meedoen, https://www.meedoeninrotterdam.nl/ ondersteunt ouders met een laag inkomen o.a. bij:

 • aanschaf Chromebook;
 • aanschaf standaard omafiets.

Deze ondersteuning moet door ouders zelf worden aangevraagd.

Tussentijds vertrek

Wanneer een leerling voor 1 januari de school verlaat, kunnen ouders de helft van de betaalde vrijwillige ouderbijdrage terugvragen. Afrekening en eventuele restituties vinden – in verband met administratieve verwerking – plaats enkele weken na het verlaten van de school.