Schoolkosten

Ouderbijdragen 2021-2022

De factuur voor de ouderbijdragen wordt direct na de zomervakantie per e-mail verstuurd. Omdat we hiertoe samenwerken met firma Wiscollect, ontvangt u de factuur van het volgende adres: Financiële administratie Erasmiaans Gymnasium no-reply@wiscollect.nl.

Ouderbijdragen

Aan het begin van het jaar vragen we om een algemene schoolbijdrage van € 80,-. (leerjaar 1: € 90,-)

Deze bijdrage is als volgt onder te verdelen:

Bijdrage mediatheek € 15,-
Bijdrage internetkosten € 20,-
Bijdrage atlassen en woordenboeken op school € 10,-
Kopieerkosten € 10,-
Promotie en diplomering € 15,-
Cultuurkaart € 10,-
Gymshirt (alleen leerjaar 1) € 10,-

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen effect op het aanbod aan uw kind.

Voor een aantal activiteiten gedurende het schooljaar vragen we een bijdrage:

 • Leerjaar 1 t/m 6: Activiteitendag in december. In de onderbouw wordt deze bijdrage tevens gebruikt voor eventuele klassenuitjes die georganiseerd worden door de klassenouders.
 • Leerjaar 1: introductiedagen, excursie Geofort.
 • Leerjaar 2: maatschappelijke stage, eendaagse excursie
 • Leerjaar 4: activiteiten tijdens de Romereis. De reiskosten voor de excursies in leerjaar 4 in de Romeweek zijn voor rekening van de ouders. Het gaat om een bedrag van circa € 15,-, mede afhankelijk van de wijze van transport die een leerling kiest: fiets, ov of anderszins. Ook vragen we een bijdrage voor het EEP in de aprilweek.
 • Leerjaar 5: activiteiten in aprilweek.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft voor uw kind geen effect op het aanbod.

Tevens vragen we u om de reizen te betalen:

 • Leerjaar 1 driedaags kamp Heino
 • Leerjaar 2 eendaagse excursie
 • Leerjaar 3 Trierreis
 • Leerjaar 5 Romereis
 • Leerjaar 6 Romereis (inhaal)

Deze reizen vormen een verplicht onderdeel van ons programma, dus de ouderbijdrage is vrijwillig. We kunnen deze reizen echter niet organiseren wanneer de ouders er niet voor betalen. Vandaar dat we u dringend vragen om in ieder geval deze kosten te betalen. Als de kosten van dit soort activiteiten een probleem vormen (denk ook aan aanvullende kosten als materialen en zakgeld), neem dan contact op met de rector om in een vertrouwelijk gesprek een oplossing te vinden. We wijzen ook op het bestaan van Stichting Meedoen, https://www.meedoeninrotterdam.nl/  die ouders met een laag inkomen bij dit soort zaken ondersteunt.

Voor de verplichte vakexcursies (waarvan de prijs nog niet bekend is) geldt dat een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. Het niet betalen ervan heeft geen consequenties.

De Ouderraad vraagt ook een vrijwillige bijdrage. Het richtbedrag is € 50,- per kind. Ouderraad en school hebben afgesproken om dit bedrag “mee te nemen” in de financiële nota van de school. De school maakt het bedrag in oktober over aan de Ouderraad.

Het lidmaatschapsgeld voor de RGB wordt geïnd via de factuur van school. Leden kunnen naar schoolfeesten en deelnemen aan alle activiteiten van de RGB.

Overzicht aanbod

Leerjaar 1

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 35,-
 • activiteitendag € 25,-
 • driedaagse reis € 160,-
 • introductiedagen € 25,-
 • excursie Geofort € 25,-

Leerjaar 2

 • algemene schoolbijdrage € 80,-
 • bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 35,-
 • activiteitendag € 25,-
 • maatschappelijke stage € 10,-
 • eendaagse excursie € 40,-

Leerjaar 3

 • algemene schoolbijdrage € 80,-
 • bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 35,-
 • activiteitendag € 25,-
 • Trierreis € 200,-

Leerjaar 4

 • algemene schoolbijdrage € 80,-
 • bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 35,-
 • activiteitendag € 25,-
 • excursies in de Romeweek € 25,-
 • EEP € 25,-

Leerjaar 5

 • algemene schoolbijdrage € 80,-
 • bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 35,-
 • activiteitendag € 40,-
 • Romereis € 760,-
 • activiteiten aprilweek € 25,-

Leerjaar 6

 • algemene schoolbijdrage € 80,-
 • bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
 • RGB bondspas € 35,-
 • sportoriëntatie (bedrag afhankelijk van keuze)
 • Romereis € 760,-
 • activiteitendag € 25,-
 • jaarboek en jaartrui € 50,-

Extracurriculaire activiteiten

De deelname aan andere activiteiten geschiedt op vrijwillige basis. Voor deze activiteiten geldt een vrijwillige bijdrage. We verzoeken ouders nadrukkelijk deze bijdrage te betalen, omdat we dergelijke activiteiten anders niet kunnen organiseren. Ook vragen we een vrijwillige bijdrage voor het solidariteitsfonds.

Leerjaar/leerjaren

Omschrijving

Kosten

1-6 Schaken geen
2 Skireis** € 400,-
3 Uitwisseling Duitsland** ?
3-4 Salamanca (om het jaar) ?
3-5 MUN Den Haag € 135,-
3-6 Debatclub geen
4 Cursus programmeren (Java/Android) geen
4 Uitwisseling Wenen** € 350,-
4 Uitwisseling Frankrijk** ?
4 MUN Haileybury € 395,-
4-5 Reanimatiecursus € 20,-
4-5 Cursus Italiaans geen
4-6 Uitwisseling Duitse school in Den Haag € 10,-
5-6 Goethe Duits* € 130,-
5-6 Cambridge Engels* € 260,-
5-6 DELF Frans* € 130,-
5-6 DELE Spaans* € 130,-
5-6 EEYP (kosten mede afhankelijk van de locatie) € 375,-
5-6 EEPD € 75,-
5-6 Inhaal-EEP geen

*Examenkosten. Aan de lessen die voor deze taalcertificaten worden gegeven, zijn geen kosten verbonden.

**Activiteiten die in schooljaar 2019-2020 voor het eerst plaats zouden vinden en door de coronacrisis niet door zijn gegaan. Het is nog onbekend of deze activiteiten in schooljaar 2021-2022 alsnog doorgaan.