PTA’s

Van een aantal toetsprogramma’s/PTA’s vind je op deze pagina’s nu nog een conceptversie. Voor 1 oktober 2021 worden de toetsprogramma’s, PTA’s en het PTA-reglement voor schooljaar 2021-2022 definitief vastgesteld.