Ziekmelden leerling

Ouders kunnen hun kind telefonisch (010-4360045) of per mail (info@erasmiaans.nl) ziek of afwezig melden.

Weer beter?

Beter melden na ziekte kan vanaf 7.30 uur telefonisch, per mail via info@erasmiaans.nl of met een door ouders ondertekend briefje, voor de eerste les in te leveren bij de balie in de mediatheek.