Ziekmelden leerling

Let op: nieuwe procedure met ingang van januari 2023.

Ouders kunnen hun kind op twee manieren ziekmelden: telefonisch via 010-4360045 of via Magister (website of app).

Een instructie voor ziekmelden via Magister vindt u hier.

Let op:

  • Tijdens toetsweken of op andere dagen dat er geen reguliere lessen in Magister staan, kunnen ziekmeldingen alleen telefonisch worden gedaan (010-4360045).
  • Ziekmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd.
  • Ziekmeldingen worden niet automatisch overgezet naar de volgende dag: u moet uw kind voor iedere dag opnieuw ziekmelden.
  • Een briefje om uw kind beter te melden is niet nodig.
  • We doen telefonisch steekproeven om ziekmeldingen te controleren.
  • Via Magister kan alleen een ziekmelding gedaan worden. Een afwezigheidsmelding voor andere redenen dan ziekte (tandarts, dokter, orthodontist, enz.) kan niet via Magister. Deze meldingen moeten nog steeds telefonisch of met een briefje worden gedaan.